Vuosikokous 27.3.2021

shelttilogo

Shetlanninlammaskoirat ry:n vuosikokous järjestetään 27.3.2021 etäkokouksena. Kokous alkaa klo 12, mutta linjoille pitää saapua klo 11-11.30.

Kokous järjestetään Microsoft Teams-kokousalustalla. Äänestyksissä käytämme äänestyskoppi.fi -palvelua. Palvelu ei vaadi jäseniltä erillistä tiliä tai kirjautumista.Äänestystilanteissa kokoukseen osallistuva saa sähköpostiinsa linkin äänestykseen.

Kokoukseen pääsee mukaan ja äänioikeuden sai vain ennakkoon ilmoittautumalla! Ilmoittautuminen on päättynyt 19.3. klo 21. Tarkemmat ohjeet ja aikataulut osallistumisesta sekä kokousmateriaalit toimitetaan ilmoittautumislomakkeessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen kokousviikolla. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan yhdistyksen tulevaan toimintakauteen!

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä alla mainittu sääntömuutosehdotus.

Sääntömuutosehdotus vuosikokoukselle 27.3.2021. Muutosehdotus vahvennetulla tekstillä.

10 § KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa hallituksen kutsusta ja vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko yhdistyksen julkaisussa tai kirjeellä. Jokaisella jäsenmaksunsa viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta maksaneella jäsenellä on äänioikeus vuosikokouksessa. Äänioikeuden tarkastus tapahtuu kutsussa ilmoitettuna aikana, jolloin äänestysliput jaetaan. Kokouksissa on yhdistysjäsenen edustajalla ja jokaisella läsnä olevalla henkilöjäsenellä 3 § mainituin poikkeuksin yksi (1) ääni. Etäosallistuminen kokouksiin on mahdollista. Valtakirjalla ei voi olla edustettuna. Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

Voimassa olevan poikkeuslain perusteella tähän kokoukseen osallistuminen on etäyhteydellä. Huomioithan, että etäyhteydellä kokoukseen osallistuva jäsen on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävät valmiudet ja tekniset tietotaidot sekä nettiyhteys ja tekniset laitteet. Yhdistys ei vastaa etäyhteyksissä mahdollisesti esiintyvistä yhteyshäiriöistä.

Kokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen sähköisellä lomakkeella yhdistyksen nettisivuilla. 

-Shetlanninlammaskoirat ry:n hallitus

Vanhat tiedotteet

Valitse tiedote

Etsi sivulta