Shelttikilpailut

Tällä sivulla on kaikkien Shetlanninlammaskoirat ry:n shelttikilpailuiden säännöt. Eri vuosien tuloksia löydät oikean reunan valikosta. Vuoden 2024 osallistumislomakkeet tulee täyttää ja lähettää viimeistään 31.12.2024. Lomakkeet löydät kirjautumalla ensin jäsensivuille.

Sisältö

Näyttelykilpailujen säännöt

Vuoden Sheltti- ja Vuoden Veteraanisheltti-kilpailuihin osallistuu vakituisesti Suomessa asuvan Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n jäsenen omistuksessa oleva, Suomessa rekisteröity shetlanninlammaskoira ilman erillistä ilmoittautumista.

Vuoden Jalostuskoira- ja Vuoden Kasvattajakilpailuun omistajan tulee ilmoittaa koiransa Jäsensivuilta löytyvillä lomakkeilla. Vuoden Kasvattaja –kilpailuun osallistuvan kasvattajan tulee myös olla yhdistyksen jäsen. Mikäli Suomen Kennelliitolta tulee yhdistykselle ilmoitus jollekin kasvattajalle annetusta huomautuksesta sääntöjen vastaisen toiminnan vuoksi, ko. kasvattaja suljetaan pois kasvattajakilpailusta sinä vuonna.

Vuoden sheltti – kilpailu

Vuoden sheltti –kilpailussa sijoitetaan ne 10 parasta kumpaakin sukupuolta olevaa shetlanninlammaskoiraa, jotka kalenterivuoden aikana ovat saavuttaneet eniten pisteitä näyttelyistä alla olevan pistetaulukon mukaan korkeintaan viidestä (5) näyttelystä, joissa koiran on arvostellut aina eri tuomari. Eniten pisteitä saanut on Vuoden Sheltti ja vastakkaisen sukupuolen suurimman pistemäärän saanut on VSP. Mikäli voittajien pisteet menevät tasan, on voittaja se koira, jolla on enemmän pisteitä, kun HUONOIN tulos viidestä otetaan pois (sitten toiseksi huonoin jne). Ellei tämäkään ratkaise sijoitusta, lasketaan yhdistyksen erikoisnäyttelyistä enemmän pisteitä kerännyt koira voittajaksi. Ellei tämäkään ratkaise sijoitusta, on voittaja se, joka on osallistunut vähemmän näyttelyihin vuoden aikana.

Pisteet lasketaan PU/PN-luokista. Vuoden Sheltti ja VSP palkitaan Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n lahjoittamalla palkinnolla ja kunniakirjalla sekä kiertävällä valokuva-albumilla. Tähän ei tarvitse erikseen osallistua, vaan pisteet lasketaan automaattisesti.

Kansallinen näyttely (RN ja KR)

 • ROP 6
 • VSP 5
 • PU/PN 2 4
 • PU/PN 3 3
 • PU/PN 4 2

NORD näyttely

 • ROP 10
 • VSP 8
 • PU/PN 2 6
 • PU/PN 3 4
 • PU/PN 4 3

Kansainvälinen näyttely

 • ROP 12
 • VSP 10
 • PU/PN 2 8
 • PU/PN 3 6
 • PU/PN 4 4

Erikoisnäyttely

 • ROP 18
 • VSP 15
 • PU/PN 2 12
 • PU/PN 3 9
 • PU/PN 4 6

Ryhmä-/BIS-sijoitusten pisteet lisätään ROP-pisteisiin

(KR- ja RN-näyttelyissä vain RYP-pisteet)

RYP

 • RYP 1 6
 • RYP 2 5
 • RYP 3 4
 • RYP 4 3

BIS

 • BIS 1 11
 • BIS 2 10
 • BIS 3 9
 • BIS 4 8

Rodun osallistujamäärästä tulevat lisäpisteet

(pentuluokkien osallistujia ei lasketa määrään)

 • 10-19 1
 • 20-29 2
 • 30-39 3
 • 40-49 4
 • 50-59 5
 • Yli 60 6

Vuoden Sheltti -kilpailuun ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Vuoden jalostusuros ja -narttu

Osallistuvalla koiralla oltava virallinen lonkkatulos (ei huonommat kuin C) ja silmätarkastus, joka ei saa kilpailuun osallistumisvuoden lopussa olla yli 24 kuukautta vanha, paitsi yli 6-vuotiailta koirilta riittää yksi yli 6-vuotiaana tehty silmätarkastus. Osallistuva koira ei saa sairastaa vakavaa perinnöllistä sairautta.

Mukaan kilpailuun ei pääse automaattisesti. Omistajan  tulee ilmoittaa koiransa mukaan kilpailuun jäsensivuilta löytyvällä lomakkeella. Pisteenlaskija laskee tulokset, jotka toimitetaan kisaan ilmoittautuneelle omistajalle tarkistettavaksi määräaikaan mennessä.

Vuoden Jalostuskoirakilpailussa palkitaan 5 eniten pisteitä saanutta urosta ja narttua, jotka molemmat kilpailevat omissa kilpailuissaan. Jälkeläisten on oltava ainakin kahdesta (2) eri pentueesta.

Jalostusnartun pisteet lasketaan vähintään kahden (2) ja enintään viiden (5) parhaan jälkeläisen sijoituksista, yksi tulos (paras) / koira.

Jalostusuroksen pisteet lasketaan vähintään neljän (4) ja enintään kymmenen (10) parhaan jälkeläisen sijoituksista, yksi tulos (paras) / koira.

Mikäli kilpailun voittajaa ei voida ratkaista johtuen samasta pistemäärästä, katsotaan voittajaksi se, jolla jälkeläisiä on kilpailussa vähemmän. Mikäli tämäkään ei ratkaise paremmuutta, on voittaja se, jonka kilpailuun osallistuvilla jälkeläisillä on enemmän ROP -sijoituksia. Mikäli tämäkään ei ratkaise paremmuutta, on voittaja se, jonka kilpailuun osallistuvilla jälkeläisillä on enemmän pisteitä erikoisnäyttelyistä. Kilpailujen voittajien lopullinen pistemäärä on kuitenkin alkuperäinen pistemäärä, ainoastaan sijoitus muuttuu.

Vuoden Jalostusuros ja -narttu palkitaan Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n palkinnolla ja kunniakirjalla sekä kiertävällä valokuva-albumilla. 

Pisteet:

Vuoden shelttipisteiden mukaan, mutta Vuoden jalostuskoirakilpailuun ilmoitetaan vain vähintään SA:n saaneet koirat.

Lisäksi

 • Erinomainen (SA) ilman PU/PN -sijoitusta kansallisessa (RN ja KR) ja NORD-näyttelyssä 1
 • Erinomainen (SA) ilman PU/PN -sijoitusta kansainvälisessä näyttelyssä 2
 • Erinomainen (SA) ilman PU/PN -sijoitusta erikoisnäyttelyssä 3
 • FI MVA 5
 • C.I.B. 10

Vuoden kasvattajakilpailu

Vuoden Kasvattajakilpailussa palkitaan 5 eniten pisteitä saanutta kasvattajaa.

Kasvattajan pisteet lasketaan vähintään kahden (2) ja enintään kuuden (6) parhaan kasvatin sijoituksista, yksi tulos (paras) / koira. Kasvattien on oltava ainakin kahdesta (2) eri pentueesta. Mikäli kilpailun voittajaa ei voida ratkaista johtuen samasta pistemäärästä, katsotaan voittajaksi se, jolla kasvatteja on kilpailussa vähemmän. Mikäli tämäkään ei ratkaise paremmuutta, on voittaja se, jonka kilpailuun osallistuvilla kasvateilla on enemmän ROP -sijoituksia. Mikäli tämäkään ei ratkaise paremmuutta, on voittaja se, jonka kilpailuun osallistuvilla kasvateilla on enemmän pisteitä erikoisnäyttelyistä. Kilpailujen voittajien lopullinen pistemäärä on kuitenkin alkuperäinen pistemäärä, ainoastaan sijoitus muuttuu.

Kasvattajan tulee ilmoittaa itsensä mukaan kilpailuun jäsensivuilta löytyvällä lomakkeella. Pisteenlaskija laskee tulokset, jotka toimitetaan kisaan ilmoittautuneelle kasvattajalle tarkistettavaksi määräaikaan mennessä. Vuoden Kasvattaja palkitaan Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n lahjoittamalla palkinnolla ja kunniakirjalla sekä kiertävällä valokuva-albumilla.

Pisteet:

Vuoden shelttipisteiden mukaan.

Lisäksi

 • Erinomainen (SA) ilman PU/PN -sijoitusta kansallisessa (RN ja KR) ja NORD-näyttelyssä 1
 • Erinomainen (SA) ilman PU/PN -sijoitusta kansainvälisessä näyttelyssä 2
 • Erinomainen (SA) ilman PU/PN -sijoitusta erikoisnäyttelyssä 3
 • FI MVA 5
 • FI JMVA 2
 • FI VMVA 2
 • C.I.B. 10

Kasvattajaryhmä-pisteet

Kasvattajaryhmistä huomioidaan vuodesta 2022 alkaen 6 parasta kasvattajaluokkatulosta kullakin kasvattajalla.

Ryhmällä oltava KP pisteiden saamiseksi

 • 1. kasvattajaryhmä 4
 • 2. kasvattajaryhmä 3
 • 3. kasvattajaryhmä 2
 • 4. kasvattajaryhmä 1

Erikoisnäyttely

 • 1. kasvattajaryhmä 16
 • 2. kasvattajaryhmä 12
 • 3. kasvattajaryhmä 11
 • 4. kasvattajaryhmä 10

BIS-sijoitusten pisteet lisätään ROP-pisteisiin

KV-näyttely

 • BIS1-kasvattaja 10
 • BIS2-kasvattaja 9
 • BIS3-kasvattaja 8
 • BIS4-kasvattaja 7

NORD-näyttely

 • BIS1-kasvattaja 8
 • BIS2-kasvattaja 7
 • BIS3-kasvattaja 6
 • BIS4-kasvattaja 5

KR- ja RN-näyttelyt

 • BIS1-kasvattaja 6
 • BIS2-kasvattaja 5
 • BIS3-kasvattaja 4
 • BIS4-kasvattaja 3

Vuoden veteraanisheltti

Vuoden veteraanikilpailussa sijoitetaan ne 5 parasta kumpaakin sukupuolta olevaa shetlanninlammaskoiraa, jotka kalenterivuoden aikana ovat saavuttaneet eniten pisteitä näyttelyistä alla olevan pistetaulukon mukaan korkeintaan viidestä (5) näyttelystä, joissa koiran on arvostellut aina eri tuomari. Eniten pisteitä saanut on Vuoden VET-sheltti ja vastakkaisen sukupuolen suurimman pistemäärän saanut on VSP-VET (vastakkaisen sukupuolen paras). Mikäli voittajien pisteet menevät tasan, on voittaja se koira, jolla on enemmän pisteitä, kun HUONOIN tulos viidestä otetaan pois (sitten toiseksi huonoin jne). Ellei tämäkään ratkaise sijoitusta, lasketaan yhdistyksen erikoisnäyttelyistä enemmän pisteitä kerännyt koira voittajaksi. Ellei tämäkään ratkaise sijoitusta, on voittaja se, joka on osallistunut vähemmän näyttelyihin vuoden aikana.

Vuoden Veteraani ja VSP-Veteraani palkitaan Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n lahjoittamalla palkinnolla ja kunniakirjalla sekä kiertävällä valokuva-albumilla. 

Kansallinen näyttely (RN ja KR)

 • ROP-VET 4
 • VSP-VET 2

NORD näyttely

 • ROP-VET 6
 • VSP-VET 3

Kansainvälinen näyttely

 • ROP-VET 8
 • VSP-VET 4

Erikoisnäyttely

 • ROP-VET 20
 • VSP-VET 10

Ryhmä-/BIS-sijoitusten pisteet lisätään ROP-VET -pisteisiin

Kansallinen näyttely (RN ja KR)

 • BIS-VET 1 4
 • BIS-VET 2 3
 • BIS-VET 3 2
 • BIS-VET 4 1

NORD näyttely

 • BIS-VET 1 6
 • BIS-VET 2 5
 • BIS-VET 3 4
 • BIS-VET 4 3

Kansainvälinen näyttely

 • BIS-VET 1 10
 • BIS-VET 2 8
 • BIS-VET 3 6
 • BIS-VET 4 4

Vuoden Veteraanisheltti -kilpailuun ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Vuoden agilitysheltti

Shetlanninlammaskoirat ry:n VUODEN AGILITYSHELTTIKISAAN voivat osallistua kaikki kuluneen kilpailuvuoden aikana Suomessa virallisissa agilitykilpailuissa agility- ja/tai hyppyradalla kilpailleet Suomessa rekisteröidyt shetlanninlammaskoirat. Kilpailuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi. Koiran omistajan tulee olla vakituisesti Suomessa asuva ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen.

Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan ja eniten pisteitä kerännyt koira on voittaja. Huomioon otetaan koiran 10 parasta tulosta. Kaikki kokoluokat pikkumineistä makseihin kisaavat yhdessä parhaan agilitysheltin tittelistä. Tuloksien tulee olla 3-luokasta. Jos koirien pisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailuista saadut sijoitukset eli eniten 1. sijoja (2. sijoja, 3. sijoja jne.) voittanut koira voittaa kilpailun.

Koiran omistaja laskee itse pisteet ja lähettää tulokset (mukaan voi liittää kopion kilpailukirjasta tai tuloksista Koiranetistä) jäsensivuilta löytyvällä lomakkeella. Ne koiran tulokset, jotka haluat huomioitavan pistelaskussa, on ilmoitettava selvästi.

Peruspisteet   

3.luokka 0-tulos = 10 pistettä (peruspisteiden maksimi on 10 x 10p = 100 pistettä

Lisäpisteet:

Lisäpisteet 3.luokan sijoituksista (max 10 kisaa nollatuloksella). Huomioon otetaan vain Suomessa järjestettyjen kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen tulokset. Pisteitä ei saa SM-kilpailuista, halli-SM-kilpailuista, piirimestaruuskilpailuista eikä maajoukkueen karsintakilpailuista (niistä saa erikseen lisäpisteitä). JSP-SM kilpailuista ei saa pisteitä.

Lisäksi pisteytys määräytyy kilpaluokan kisaajien määrän mukaan alla olevan pisteytyksen mukaisesti.

Alle 30 starttia

 • 1. sija 5
 • 2. sija 3
 • 3. sija 1

30-50 starttia

 • 1. sija 7
 • 2. sija 5
 • 3. sija 3
 • 4. sija 1

51-75 starttia

 • 1. sija 9
 • 2. sija 7
 • 3. sija 5
 • 4. sija 3
 • 5. sija 1

76-100 starttia

 • 1. sija 11
 • 2. sija 9
 • 3. sija 7
 • 4. sija 5
 • 5. sija 3

yli 100 starttia

 • 1. sija 12
 • 2. sija 10
 • 3. sija 8
 • 4. sija 6
 • 5. sija 4

SM-kilpailut, Halli-SM ja maajoukkuekarsinnat (molemmista voi saada pisteitä):

SM-kilpailut/Halli-SM/ maajoukkuekarsintakisat

 • 1. sija 25
 • 2. sija 20
 • 3. sija 15
 • 4. sija 10
 • 5. sija 5
 • 6.-10. sija 3
 • Osallistuminen 2

Piirinmestaruuskisat

 • 1. sija 15
 • 2. sija 10
 • 3. sija 5

Shelttimestaruuskisat

 • 1. sija 10
 • 2. sija 5
 • 3. sija 3
 • 4. sija 2
 • 5. sija 1

Maailmanmestaruuskisat ja EO-kisat

 • 1. sija 40
 • 2. sija 30
 • 3. sija 20
 • 4. sija 15
 • 5. sija 10

Pohjoismaidenmestaruuskisat

 • 1. sija 35
 • 2. sija 25
 • 3. sija 20
 • 4. sija 10
 • 5. sija 5

Vuoden agilityshelttitulokas

Shetlanninlammaskoirat ry:n VUODEN AGILITYTULOKASKISAAN voivat osallistua kaikki Suomessa rekisteröidyt shetlanninlammaskoirat, joille kulunut kilpailuvuosi on ollut ensimmäinen tai toinen kilpailuvuosi, kun koira on osallistunut virallisiin agilitykilpailuihin agility- ja/tai hyppyradalla. Tulokset voivat kaikki olla 3.luokasta. Kilpailuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi. Koiran omistajan tulee olla vakituisesti Suomessa asuva ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen. Koira voi osallistua tulokaskisaan vain kerran kilpailu-uransa aikana.

Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan ja eniten pisteitä kerännyt koira on voittaja.

Kaikki kokoluokat pikkuministä maksiin kisaavat yhdessä parhaan agilitytulokkaan tittelistä.

Pistelaskussa otetaan huomioon koiran 10 parasta nollatulosta luokista 1.-2. ja/tai 3.

Peruspisteet

 • 0-tulos 1.-luokasta 3
 • 0-tulos 2.-luokasta 5
 • 0-tulos 3.-luokasta 10

Lisäpisteet sijoituksista (vain 0-tulokset)

 • 1. sija 5
 • 2. sija 3
 • 3. sija 1

Lisäpisteet 3-luokasta vuoden agilityshelttisääntöjen mukaan.

Jos koirien pisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailuista saadut sijoitukset eli eniten 1. sijoja (2. sijoja, 3. sijoja jne.) voittanut koira voittaa kilpailun.

Vuoden gamessheltti

Shetlanninlammaskoirat ry:n VUODEN GAMESSHELTTI -KISAAN voivat osallistua kaikki kuluneen kilpailuvuoden aikana Suomessa virallisissa gamblers ja/tai snooker -kilpailuissa kilpailleet Suomessa rekisteröidyt shetlanninlammaskoirat. Kilpailuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi. Koiran omistajan tulee olla vakituisesti Suomessa asuva ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen.

Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan ja eniten pisteitä kerännyt koira on voittaja. Huomioon otetaan koiran 6 parasta tulosta. Kaikki kokoluokat pikkumineistä makseihin kisaavat yhdessä parhaan gamessheltin tittelistä. Jos koirien pisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailuista saadut sijoitukset eli eniten 1. sijoja (2. sijoja, 3. sijoja jne.) voittanut koira voittaa kilpailun.

Koiran omistaja laskee itse pisteet ja lähettää tulokset (mukaan voi liittää kopion kilpailukirjasta tai tuloksista Koiranetistä) oheisella lomakkeella. Ne koiran tulokset, jotka haluat huomioitavan pistelaskussa, on ilmoitettava selvästi.

Peruspisteet
Merkitsevä* tulos 1.-luokasta = 3 p.
Merkitsevä* tulos 2.-luokasta = 5 p.
Merkitsevä* tulos 3.-luokasta = 10 p.
*Merkitsevä tulos on määritelty laji- ja kilpailuohjeessa:

B.3. Gamblers https://www.agilityliitto.fi/site/assets/files/7831/b_3_laji-_ja_kilpailuohje_-_lajimuoto_gamblers_1_1_2023_alkaen.pdf

B.4. Snooker: https://www.agilityliitto.fi/site/assets/files/7831/b_4_laji-_ja_kilpailuohje_lajimuoto_snooker_1_1_2023_alkaen.pdf

Lisäpisteet:

Lisäpisteet sijoituksista: 1.sija = 5 p., 2.sija = 3 p., 3.sija = 1 p. (ei koske SM-kilpailuja)

Lisäpisteet SM-kilpailuiden sijoituksista: 1.sija = 25 p., 2.sija = 20 p., 3.sija = 15 p.

Vuoden hooperssheltti (viralliset kilpailut alkavat vuonna 2025)

VUODEN HOOPERSSHELTTIKILPAILUA EI JÄRJESTETÄ VUONNA 2023 EIKÄ 2024

Shetlanninlammaskoirat ry:n VUODEN HOOPERSSHELTTI -KISAAN voivat osallistua kaikki kuluneen kilpailuvuoden aikana Suomessa virallisissa hooperskilpailuissa kilpailleet Suomessa rekisteröidyt shetlanninlammaskoirat. Kilpailuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi. Koiran omistajan tulee olla vakituisesti Suomessa asuva ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen.

Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan ja eniten pisteitä kerännyt koira on voittaja. Huomioon otetaan koiran 6 parasta tulosta. Molemmat kokoluokat kisaavat yhdessä parhaan hooperssheltin tittelistä. Jos koirien pisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailuista saadut sijoitukset eli eniten 1. sijoja (2. sijoja, 3. sijoja jne.) voittanut koira voittaa kilpailun.

Koiran omistaja laskee itse pisteet ja lähettää tulokset (mukaan voi liittää kopion kilpailukirjasta tai tuloksista Koiranetistä) oheisella lomakkeella. Ne koiran tulokset, jotka haluat huomioitavan pistelaskussa, on ilmoitettava selvästi.

Peruspisteet   

0-tulos 1.-luokasta = 3 p.

0-tulos 2.-luokasta = 5 p.

0-tulos 3.-luokasta = 10 p.

Lisäpisteet:

Lisäpisteet 3-luokan sijoituksista: 1.sija = 5 p., 2.sija = 3 p., 3.sija = 1 p. (ei koske SM-kilpailuja)

Lisäpisteet SM-kilpailuiden sijoituksista: 1.sija = 25 p., 2.sija = 20 p., 3.sija = 15 p.

Vuoden tottelevaisuussheltti

VUODEN TOTTELEVAISUUSSHELTTI –kilpailuun saavat ottaa osaa kaikki kalenterivuoden aikana Suomen Kennelliiton hyväksymissä tottelevaisuuskokeissa kilpailleet shetlanninlammaskoirat, joiden omistaja on Suomen kansalainen ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen.

Pisteet lasketaan seuraavasti:

Alokasluokan ja avoimen luokan pisteet sellaisenaan.

Voittajaluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1.15.

Erikoisvoittajaluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1.25.

Koulutustunnuksesta saa 5 lisäpistettä.

Valioitumisesta saa 15 lisäpistettä.

Piirimestari saa 15 lisäpistettä, toinen 10 lisäpistettä ja kolmas 5 lisäpistettä.

SM-kilpailut:

1. sija 25 p.
2. sija 20 p.
3. sija 15 p.
4. sija 10 p.
5. sija 5 p.
6.-10. sija 3 p.

Mikäli Shetlanninlammaskoirat ry järjestää kuluvana vuonna rotumestaruuden, saavat luokkien mestarit 10 lisäpistettä. Lisäksi luokkien sijoittuneet saavat pisteitä seuraavasti: 2. sija 5p., ja 3. sija 3 p.

Tuloksista otetaan huomioon neljä (4) parasta, eniten pisteitä saanut koira on voittaja. Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän, voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira. Jos pisteet menevät tasan, voittaa koira, jolla on korkeampi pistemäärä yksittäisestä kokeesta.

Vuoden rally-tokosheltti

VUODEN RALLY-­TOKOSHELTTI –kilpailuun saavat ottaa osaa kaikki kalenterivuoden aikana Suomen Kennelliiton hyväksymissä rally­-tokokokeissa kilpailleet shetlanninlammaskoirat, joiden omistaja on Suomessa asuva ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen.

Pisteet lasketaan seuraavasti:

Alokasluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,0.
Avoimesta luokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,05.
Voittajaluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,10.
Mestariluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,15.

Koulutustunnuksesta saa 5 lisäpistettä.
Valioitumisesta tai ensimmäisestä valion arvoon oikeuttavista tuloksista (jos koiralla ei ole mahdollisuutta näyttelytulokseen) saa 10 lisäpistettä.

Piirimestari saa 15 lisäpistettä, piirinmestarikisojen toinen 10 lisäpistettä ja kolmas 5 lisäpistettä.

Suomenmestari (yksilökilpailun mestariluokassa) saa 25 lisäpistettä, SM­-kilpailut 2.sija, 20 p, SM-­kilpailut 3.sija, 15 p, SM-­kilpailut 4.sija 10 p, SM­-kilpailut 5.sija 5 p, SM­-kilpailut 6.­-10.sija 3p.

Mikäli shetlanninlammaskoirat ry järjestää kuluvana vuonna rotumestaruuden, Shelttimestaruus (Mestariluokassa) 1.sija 10 lisäpistettä, Shelttimestaruuskilpailun 2.sija 5 p, 3.sija 3 p, 4.sija 2 p. ja 5.sija 1 p, tuloksen ollessa hyväksytty.

Rotumestaruuden luokkakohtaisista titteleistä tuloksen olessa hyväksytty (luokissa ALO, AVO, VOI): 1.sija 3 lisäpistettä, 2.sija 2 lisäpistettä, 3.sija 1 lisäpiste.

Rotumestaruuksissa mestarinarvo saatetaan jakaa MES koirien puuttumisen vuoksi alemman luokan koiralle. Tällöin alemman luokan voittanut koira saa mestarinarvon 10 pistettä. Muille sijoittuneille pisteet jaetaan normaalisti oman luokan mukaan.

Tulosta laskettaessa huomioidaan kilpailukauden aikana kutakin koiraa kohden enintään viisi (5) parasta hyväksyttyä tulosta. Lisäpisteet (koulutustunnukset, rotumestaruussijoitus, sm-sijoitus jne.) lasketaan mukaan vaikka kyseisen lisäpisteen kerryttäneen kilpailun tulosta ei laskisi mukaan viiteen parhaaseen tulokseen.

Pisteiden mennessä tasan, korkeamman luokan koira voittaa. Jos molemmat kisaavat samassa luokassa, sijoituksen ratkaisee saatujen 95­-100 pisteen tulosten lukumäärä. Näidenkin mennessä tasan ratkaisee saatujen 90­-94 pisteen tulosten lukumäärä, jne.

Vuoden paimennussheltti

Paimennuksessa huomioidaan shetlanninlammaskoirat, joiden omistaja on Suomessa asuva ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen. Paimennuksessa huomioidaan kaikki paimennuksen esikokeen läpäisseet koirakot. Kun on saavuttanut PAIM-E -koulutustunnuksen, se julkaistaan lehdessä samaan tapaan kuin sertin saaneet. Vuosikokouksessa jaetaan diplomi. Paimennusvalion arvon saaneet huomioidaan samoin kuin muutkin valionarvot. Tulosten tulee näkyä Koiranetissä. Lehteä varten toimitettavien kuvien laatuvaatimukset kuten serti-/valiokuvat. Kuvat toimitetaan tulosten yhteydessä lajivastaavalle.

Paimennussheltti-kisassa pisteytetään seuraavasti:

Paimennustaipumustesti eli Paim-T: 10p
Paim-E: pisteet *0,5
Paim1: pisteet  *0,75
Paim2: pisteet  *1
Paim3: pisteet  *1,5

Lisäksi paimennuskokeissa Paim-E, Paim1, Paim2, Paim3 EH ja ERI tuloksesta +20p

Vuoden koiratanssisheltti

Kilpailuun voi osallistua koira, jonka ohjaaja tai omistaja on Suomessa asuva ja shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen. Pisteitä jaetaan oheisen taulukon mukaisesti virallisista (SKL:n alaisista) kalenterivuoden aikana olleista koiratanssikilpailuista. Kilpailussa huomioidaan kolme (3) eniten pisteitä tuottavaa tulosta. Tasatuloksissa ratkaisee se, kenellä on parhain tuloskeskiarvo ylemmästä luokasta.

Koirien omistajien tulee ilmoittaa yhteystietonsa ja tuloksensa.

PISTELASKU:

ALO pisteet sellaisenaan

AVO pisteet x 1.1

VOI pisteet x 1.2

Lisäksi KUMAsta ja SERTistä saa 5 lisäpistettä

Lisäksi lasketaan myös mahdolliset sijoituspisteet ja SM-kilpailun sijoituspisteet. Sijoituspisteitä saa jos luokassa on ollut vähintään 4 koiraa kilpailemassa.

ALO

 • 1. sija 4
 • 2. sija 3
 • 3. sija 2

AVO

 • 1. sija 4
 • 2. sija 3
 • 3. sija 2

VOI

 • 1. sija 4
 • 2. sija 3
 • 3. sija 2

Yksilö-SM

 • SM1 10
 • SM2 8
 • SM3 6
 • Osallistuminen 1

PM-kisat

 • PM1 25
 • PM2 16
 • PM3 12
 • Osallistuminen PM-yksilökisaan 5

MM-kisat

 • MM1 40
 • MM2 30
 • MM3 20
 • Osalistuminen MM-yksilökisaan 8

Kilpailuihin ilmoittautuminen kunkin kilpailun sääntöjen mukaisesti tapahtuu lomakkeilla, jotka löydät kirjautumalla jäsensivuille. Muista myös ykkösruusukkeet!

Etsi sivulta