Shelttikilpailut

Tällä sivulla on kaikkien Shetlanninlammaskoirat ry:n shelttikilpailuiden säännöt. Eri vuosien tuloksia löydät oikean reunan valikosta.

Sisältö

Näyttelykilpailujen säännöt

Päivitys 12.9.2021: HUOM! Vuonna 2021 ei lasketa ryhmä- ja BIS-sijoitusten pisteitä. Tällä tasa-arvoistetaan eri näyttelyiden tuloksia, koska monissa näyttelyissä ei vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi ole järjestetty ryhmäkilpailuja.

 

Vuoden Sheltti- ja Vuoden Veteraanisheltti-kilpailuihin osallistuu vakituisesti Suomessa asuvan Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n jäsenen omistuksessa oleva, Suomessa rekisteröity shetlanninlammaskoira ilman erillistä ilmoittautumista.

Vuoden Jalostuskoira-kilpailuun omistajan tulee ilmoittaa koiransa. Vuoden Kasvattaja –kilpailuun osallistuvan kasvattajan tulee myös olla yhdistyksen jäsen. Mikäli Suomen Kennelliitolta tulee yhdistykselle ilmoitus jollekin kasvattajalle annetusta huomautuksesta sääntöjen vastaisen toiminnan vuoksi, ko. kasvattaja suljetaan pois kasvattajakilpailusta sinä vuonna.

Vuoden sheltti – kilpailu

Vuoden sheltti –kilpailussa sijoitetaan ne 10 parasta kumpaakin sukupuolta olevaa shetlanninlammaskoiraa, jotka kalenterivuoden aikana ovat saavuttaneet eniten pisteitä näyttelyistä alla olevan pistetaulukon mukaan korkeintaan viidestä (5) näyttelystä, joissa koiran on arvostellut aina eri tuomari. Eniten pisteitä saanut on Vuoden Sheltti ja vastakkaisen sukupuolen suurimman pistemäärän saanut on VSP. Mikäli voittajien pisteet menevät tasan, on voittaja se koira, jolla on enemmän pisteitä, kun HUONOIN tulos viidestä otetaan pois (sitten toiseksi huonoin jne). Ellei tämäkään ratkaise sijoitusta, lasketaan yhdistyksen erikoisnäyttelyistä enemmän pisteitä kerännyt koira voittajaksi. Ellei tämäkään ratkaise sijoitusta, on voittaja se, joka on osallistunut vähemmän näyttelyihin vuoden aikana.

Pisteet lasketaan PU/PN-luokista. Vuoden Sheltti ja VSP palkitaan Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n lahjoittamalla palkinnolla ja kunniakirjalla sekä kiertävällä valokuva-albumilla.

Päivitys 12.9.2021: HUOM! Vuonna 2021 ei lasketa ryhmä- ja BIS-sijoitusten pisteitä. Tällä tasa-arvoistetaan eri näyttelyiden tuloksia, koska monissa näyttelyissä ei vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi ole järjestetty ryhmäkilpailuja.

 

Pistetaulukko:

 kansallinen näyttelyNORD näyttelykansainvälinen näyttelyerikoisnäyttely
ROP6101218
VSP581015
PU/PN 246812
PU/PN 33469
PU/PN 42346

Ryhmä/BIS sijoitusten pisteet lisätään ROP-pisteisiin (KR- ja RN-näyttely vain RYP –pisteet)

RYP 16pBIS 111p
RYP 25pBIS 210p
RYP 34pBIS 39p
RYP 43pBIS 48p

Rodun osallistujamäärästä tulevat lisäpisteet (pentuluokkien osallistujia ei lasketa määrään):

OsallistujatPisteet
10-191
20-292
30-393
40-494
50-595
yli 606

 

Vuoden Sheltti -kilpailuun ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Vuoden jalostusuros ja -narttu

Osallistuvalla koiralla oltava virallinen lonkkatulos (ei huonommat kuin C) ja silmätarkastus, joka ei saa kilpailuun osallistumisvuoden lopussa olla yli 24 kuukautta vanha. Osallistuva koira ei saa sairastaa vakavaa perinnöllistä sairautta.

Mukaan kilpailuun ei pääse automaattisesti. Kilpailuun osallistuvan koiran pisteet laskee omistaja, joka ilmoittaa koiransa osallistuvan kilpailuun ja toimittaa pisteet pisteenlaskijoille oheisella lomakkeella. Yhdistyksen pisteenlaskijat tarkistavat pisteet kilpailua varten.

Vuoden Jalostuskoirakilpailussa palkitaan 5 eniten pisteitä saanutta urosta ja narttua, jotka molemmat kilpailevat omissa kilpailuissaan. Jalostusnartun pisteet lasketaan vähintään kahden (2) ja enintään viiden (5) parhaan jälkeläisen sijoituksista, yksi tulos (paras) / koira.
Jalostuskoiran pisteet lasketaan vähintään neljän (4) ja enintään kymmenen (10) parhaan jälkeläisen sijoituksista, yksi tulos (paras) / koira. Jälkeläisten on oltava ainakin kahdesta (2) eri pentueesta. Mikäli kilpailun voittajaa ei voida ratkaista johtuen samasta pistemäärästä, katsotaan voittajaksi se, jolla jälkeläisiä on kilpailussa vähemmän. Mikäli tämäkään ei ratkaise paremmuutta, on voittaja se, jonka kilpailuun osallistuvilla jälkeläisillä on enemmän ROP -sijoituksia. Mikäli tämäkään ei ratkaise paremmuutta, on voittaja se, jonka kilpailuun osallistuvilla jälkeläisillä on enemmän pisteitä erikoisnäyttelyistä. Kilpailujen voittajien lopullinen pistemäärä on kuitenkin alkuperäinen pistemäärä, ainoastaan sijoitus muuttuu.

Vuoden Jalostusuros ja -narttu palkitaan Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n palkinnolla ja kunniakirjalla sekä kiertävällä valokuva-albumilla. 

Pisteet:

Vuoden shelttipisteiden mukaan, mutta Vuoden jalostuskoirakilpailuun ilmoitetaan vain vähintään SA:n saaneet koirat.

Lisäksi:

ERINOMAINEN (SA) ilman PU/PN -sijoitusta kansallisessa ja NORD näyttelyssä 1 p. 
ERINOMAINEN (SA) ilman PU/PN -sijoitusta kansainvälisessä näyttelyssä 2 p.        
ERINOMAINEN (SA) ilman PU/PN -sijoitusta erikoisnäyttelyssä 3 p.
FI MVA 5 p.
C.I.B. 10 p. 

 

Vuoden jalostusuroksen tiedot ilmoitetaan tällä lomakkeella 31.12.2021 mennessä. (Linkki tulossa)

Vuoden jalostusnartun tiedot ilmoitetaan tällä lomakkeella 31.12.2021 mennessä. (Linkki tulossa)

 

Vuoden kasvattajakilpailu

Päivitys 12.9.2021: HUOM! Vuonna 2021 ei lasketa ryhmä- ja BIS-sijoitusten pisteitä. Tällä tasa-arvoistetaan eri näyttelyiden tuloksia, koska monissa näyttelyissä ei vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi ole järjestetty ryhmäkilpailuja.

Vuoden Kasvattajakilpailussa palkitaan 5 eniten pisteitä saanutta kasvattajaa.

Kasvattajan pisteet lasketaan vähintään kahden (2) ja enintään kuuden (6) parhaan kasvatin sijoituksista, yksi tulos (paras) / koira. Kasvattien on oltava ainakin kahdesta (2) eri pentueesta. Mikäli kilpailun voittajaa ei voida ratkaista johtuen samasta pistemäärästä, katsotaan voittajaksi se, jolla kasvatteja on kilpailussa vähemmän. Mikäli tämäkään ei ratkaise paremmuutta, on voittaja se, jonka kilpailuun osallistuvilla kasvateilla on enemmän ROP -sijoituksia. Mikäli tämäkään ei ratkaise paremmuutta, on voittaja se, jonka kilpailuun osallistuvilla kasvateilla on enemmän pisteitä erikoisnäyttelyistä. Kilpailujen voittajien lopullinen pistemäärä on kuitenkin alkuperäinen pistemäärä, ainoastaan sijoitus muuttuu.

Vuoden Kasvattaja palkitaan Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n lahjoittamalla palkinnolla ja kunniakirjalla sekä kiertävällä valokuva-albumilla.

Pisteet:

Vuoden shelttipisteiden mukaan.

Lisäksi:

ERINOMAINEN ilman PU/PN -sijoitusta kansallisessa ja NORD näyttelyssä 1 p.
ERINOMAINEN ilman PU/PN -sijoitusta kansainvälisessä näyttelyssä 2 p.
ERINOMAINEN ilman PU/PN -sijoitusta erikoisnäyttelyssä 3 p.
FI MVA 5 p.
C.I.B. 10 p.

KASVATTAJARYHMÄ-pisteet: Ryhmällä oltava KP pisteiden saamiseksi

Paras kasvattajaryhmä 4 p
2. kasvattajaryhmä 3 p
3. kasvattajaryhmä 2 p
4. kasvattajaryhmä 1 p

KASVATTAJARYHMÄ-pisteet erikoisnäyttelyssä:

Paras kasvattajaryhmä 16 p
2. kasvattajaryhmä 12 p
3. kasvattajaryhmä 11 p
4. kasvattajaryhmä 10 p

BIS sijoitusten pisteet lisätään ROP-pisteisiin

KASVATTAJARYHMÄ-pisteet KV-näyttely:

BIS1-kasvattaja: 10 p
BIS2-kasvattaja: 9 p
BIS3-kasvattaja: 8 p
BIS4-kasvattaja: 7 p

KASVATTAJARYHMÄ-pisteet NORD-näyttely:

BIS1-kasvattaja: 8 p
BIS2-kasvattaja: 7 p
BIS3-kasvattaja: 6 p
BIS4-kasvattaja: 5 p

KASVATTAJARYHMÄ-pisteet  KR- ja RN-näyttelyt:

BIS1-kasvattaja: 6 p
BIS2-kasvattaja: 5 p
BIS3-kasvattaja: 4 p
BIS4-kasvattaja: 3 p

 

Vuoden kasvattaja -kilpailuun tiedot ilmoitetaan tällä lomakkeella 31.12.2021 mennessä. (Linkki tulossa)

Vuoden veteraanisheltti

Vuoden veteraanikilpailussa sijoitetaan ne 5 parasta kumpaakin sukupuolta olevaa shetlanninlammaskoiraa, jotka kalenterivuoden aikana ovat saavuttaneet eniten pisteitä näyttelyistä alla olevan pistetaulukon mukaan korkeintaan viidestä (5) näyttelystä, joissa koiran on arvostellut aina eri tuomari. Eniten pisteitä saanut on Vuoden VET-sheltti ja vastakkaisen sukupuolen suurimman pistemäärän saanut on VSP-VET (vastakkaisen sukupuolen paras). Mikäli voittajien pisteet menevät tasan, on voittaja se koira, jolla on enemmän pisteitä, kun HUONOIN tulos viidestä otetaan pois (sitten toiseksi huonoin jne). Ellei tämäkään ratkaise sijoitusta, lasketaan yhdistyksen erikoisnäyttelyistä enemmän pisteitä kerännyt koira voittajaksi. Ellei tämäkään ratkaise sijoitusta, on voittaja se, joka on osallistunut vähemmän näyttelyihin vuoden aikana.

Vuoden Veteraani ja VSP-Veteraani palkitaan Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n lahjoittamalla palkinnolla ja kunniakirjalla sekä kiertävällä valokuva-albumilla. 

Päivitys 12.9.2021: HUOM! Vuonna 2021 ei lasketa ryhmä- ja BIS-sijoitusten pisteitä. Tällä tasa-arvoistetaan eri näyttelyiden tuloksia, koska monissa näyttelyissä ei vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi ole järjestetty ryhmäkilpailuja.

 

Pistetaulukko:

 kansallinen näyttelyNORD näyttelykansainvälinen näyttelyerikoisnäyttely
ROP-VET46820
VSP-VET23410

BIS sijoitusten pisteet lisätään ROP/ROP-VET –pisteisiin

BISKV-näyttelyNORD-näyttelyKR- ja RN-näyttely
BIS-VET 11064
BIS-VET 2853
BIS-VET 3642
BIS-VET 4431

 

Vuoden Veteraanisheltti -kilpailuun ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Vuoden agilitysheltti

Shetlanninlammaskoirat ry:n VUODEN AGILITYKOIRAKISAAN voivat osallistua kaikki kuluneen kilpailuvuoden aikana Suomessa virallisissa agilitykilpailuissa kilpailleet Suomessa rekisteröidyt shetlanninlammaskoirat. Kilpailuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi. Koiran omistajan tulee olla vakituisesti Suomessa asuva ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen.

Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan ja eniten pisteitä kerännyt koira on voittaja. Huomioon otetaan koiran 10 parasta tulosta. Kaikki kokoluokat pikkumineistä makseihin kisaavat yhdessä parhaan agilitysheltin tittelistä. Tuloksien tulee olla 3-luokasta. Jos koirien pisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailuista saadut sijoitukset eli eniten 1. sijoja (2. sijoja, 3. sijoja jne.) voittanut koira voittaa kilpailun.

Koiran omistaja laskee itse pisteet ja lähettää tulokset (mukaan voi liittää kopion kilpailukirjasta tai tuloksista Koiranetistä) oheisella lomakkeella. Ne koiran tulokset, jotka haluat huomioitavan pistelaskussa, on ilmoitettava selvästi.

Peruspisteet   

3.luokka 0-tulos = 10 pistettä (peruspisteiden maksimi on 10 x 10p = 100 pistettä

Lisäpisteet:

Lisäpisteet 3.luokan sijoituksista (max 10 kisaa nollatuloksella). Huomioon otetaan vain Suomessa järjestettyjen kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen tulokset. Pisteitä ei saa SM-kilpailuista, piirimestaruuskisoista eikä maajoukkueen karsintakilpailuista (niistä saa erikseen lisäpisteitä). Lisäksi pisteytys määräytyy kilpaluokan kisaajien määrän mukaan alla olevan pisteytyksen mukaisesti.

Sijoitusalle 30 starttia30-50 starttia51-75 starttia76-100 starttiayli 100 starttia
1.5791112
2.357910
3.13578
4. 1356
5.  134

SM-KISAT ja maajoukkuekarsinnat (molemmista voi saada pisteitä):

(Halli-SM luokitellaan normaalikisaksi toistaiseksi)

SM-kilpailut 1.sija/maajoukkuekarsintakisat 1.sija 25 p.

SM-kilpailut 2.sija/maajoukkuekarsintakisat 2.sija 20 p.

SM-kilpailut 3.sija/maajoukkuekarsintakisat 3.sija 15 p.

SM-kilpailut 4.sija/maajoukkuekarsintakisat 4.sija 10 p.

SM-kilpailut 5.sija/maajoukkuekarsintakisat 5.sija 5 p.

 

Vuoden agilitysheltti -kilpailuun tiedot ilmoitetaan tällä lomakkeella 31.12.2021 mennessä. (Linkki tulossa)

SM-killpailut 6.-10.sija/maajoukkuekarsintakisat 6.-10.sija 3p.

Osallistuminen SM-kisoihin/maajoukkuekarsintoihin 2 p.

Piirimestaruuskisat

Piirimestaruus 1.sija 15 p.

Piirimestaruuden 2.sija 10 p.

Piirimestaruuden 3.sija 5 p.

Shelttimestaruuskisat

Shelttimestaruus 1.sija 10 p.

Shelttimestaruuskilpailun 2.sija 5 p.

Shelttimestaruuskilpailun 3.sija 3 p.

Shelttimestaruuskilpailun 4.sija 2 p.

Shelttimestaruuskilpailun 5.sija 1 p.

Maailmanmestaruuskisat

Maailmanmestaruuskisat 1.sija 40 p.

Maailmanmestaruuskisat 2.sija 30 p.

Maailmanmestaruuskisat 3.sija 20 p.

Maailmanmestaruuskisat 4.sija 15 p.

Maailmanmestaruuskisat 5.sija 10 p.

Pohjoismaidenmestaruuskisat

Pohjoismaidenmestaruuskisat 1.sija 35 p.

Pohjoismaidenmestaruuskisat 2.sija 25 p.

Pohjoismaidenmestaruuskisat 3.sija 20 p.

Pohjoismaidenmestaruuskisat 4.sija 10 p.

Pohjoismaidenmestaruuskisat 5.sija 5 p.

Vuoden agilityshelttitulokas

Shetlanninlammaskoirat ry:n VUODEN AGILITYTULOKASKISAAN voivat osallistua kaikki kuluneen kilpailuvuoden aikana Suomessa virallisissa agilitykilpailuissa luokissa 1-2 osallistumisvuotenaan edes kerran kilpailleet Suomessa rekisteröidyt shetlanninlammaskoirat (tulokset voivat kaikki olla 3.luokasta). Kilpailuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi. Koiran omistajan tulee olla vakituisesti Suomessa asuva ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen. Koira voi osallistua tulokaskisaan vain kerran kilpailu-uransa aikana.

Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan ja eniten pisteitä kerännyt koira on voittaja.

Kaikki kokoluokat pikkuministä maksiin kisaavat yhdessä parhaan agilitytulokkaan tittelistä.

Pistelaskussa otetaan huomioon koiran 10 parasta nollatulosta luokista 1.-2. ja/tai 3.

PERUSPISTEET:

0-tulos 1.-luokasta = 3 p.

0-tulos 2.-luokasta = 5 p.

o-tulos 3.-luokasta = 10 p.

LISÄPISTEET:

Lisäpisteet sijoituksista, (vain nollatuloksilla saavutetut sijoitukset huomioidaan):

1.luokka 1.sija = 5 p., 2.sija = 3 p., 3.sija = 1 p.

2.luokka 1.sija = 10 p., 2.sija = 5 p., 3.sija = 3 p.

Shelttimestaruuskisoista 1.-2.luokkalaiset saavat lisäpisteet 3.luokkien tapaan.

Lisäpisteet 3-luokasta vuoden agilityshelttisääntöjen mukaan.

Jos koirien pisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailuista saadut sijoitukset eli eniten 1. sijoja (2. sijoja, 3. sijoja jne.) voittanut koira voittaa kilpailun.

 

Vuoden agilityshelttitulokas -kilpailuun tiedot ilmoitetaan tällä lomakkeella 31.12.2021 mennessä. (Linkki tulossa)

Vuoden tottelevaisuussheltti

VUODEN TOTTELEVAISUUSSHELTTI –kilpailuun saavat ottaa osaa kaikki kalenterivuoden aikana Suomen Kennelliiton hyväksymissä tottelevaisuuskokeissa kilpailleet shetlanninlammaskoirat, joiden omistaja on Suomen kansalainen ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen.

Pisteet lasketaan seuraavasti:

Alokasluokan ja avoimen luokan pisteet sellaisenaan.

Voittajaluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1.15.

Erikoisvoittajaluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1.25.

Koulutustunnuksesta saa 5 lisäpistettä.

Valioitumisesta saa 15 lisäpistettä.

Piirimestari saa 15 lisäpistettä, toinen 10 lisäpistettä ja kolmas 5 lisäpistettä.

SM-kilpailut:

1. sija 25 p.
2. sija 20 p.
3. sija 15 p.
4. sija 10 p.
5. sija 5 p.
6.-10. sija 3 p.

Mikäli Shetlanninlammaskoirat ry järjestää kuluvana vuonna rotumestaruuden, saavat luokkien mestarit 10 lisäpistettä. Lisäksi luokkien sijoittuneet saavat pisteitä seuraavasti: 2. sija 5p., ja 3. sija 3 p.

Tuloksista otetaan huomioon neljä (4) parasta, eniten pisteitä saanut koira on voittaja. Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän, voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira. Jos pisteet menevät tasan, voittaa koira, jolla on korkeampi pistemäärä yksittäisestä kokeesta.

 

Vuoden tottelevaisuussheltti -kilpailuun tiedot ilmoitetaan tällä lomakkeella 31.12.2021 mennessä. (Linkki tulossa)

Vuoden rally-tokosheltti

VUODEN RALLY-­TOKOSHELTTI –kilpailuun saavat ottaa osaa kaikki kalenterivuoden aikana Suomen Kennelliiton hyväksymissä rally­-tokokokeissa kilpailleet shetlanninlammaskoirat, joiden omistaja on Suomessa asuva ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen.

Pisteet lasketaan seuraavasti:

Alokasluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,0.
Avoimesta luokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,05.
Voittajaluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,10.
Mestariluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,15.

Koulutustunnuksesta saa 5 lisäpistettä.
Valioitumisesta tai ensimmäisestä valion arvoon oikeuttavista tuloksista (jos koiralla ei ole mahdollisuutta näyttelytulokseen) saa 10 lisäpistettä.

Piirimestari saa 15 lisäpistettä, piirinmestarikisojen toinen 10 lisäpistettä ja kolmas 5 lisäpistettä.

Suomenmestari (yksilökilpailun mestariluokassa) saa 25 lisäpistettä, SM­-kilpailut 2.sija, 20 p, SM-­kilpailut 3.sija, 15 p, SM-­kilpailut 4.sija 10 p, SM­-kilpailut 5.sija 5 p, SM­-kilpailut 6.­-10.sija 3p.

Mikäli shetlanninlammaskoirat ry järjestää kuluvana vuonna rotumestaruuden, Shelttimestaruus (Mestariluokassa) 1.sija 10 lisäpistettä, Shelttimestaruuskilpailun 2.sija 5 p, 3.sija 3 p, 4.sija 2 p. ja 5.sija 1 p, tuloksen ollessa hyväksytty.

Rotumestaruuden luokkakohtaisista titteleistä tuloksen olessa hyväksytty (luokissa ALO, AVO, VOI): 1.sija 3 lisäpistettä, 2.sija 2 lisäpistettä, 3.sija 1 lisäpiste.

Rotumestaruuksissa mestarinarvo saatetaan jakaa MES koirien puuttumisen vuoksi alemman luokan koiralle. Tällöin alemman luokan voittanut koira saa mestarinarvon 10 pistettä. Muille sijoittuneille pisteet jaetaan normaalisti oman luokan mukaan.

Tulosta laskettaessa huomioidaan kilpailukauden aikana kutakin koiraa kohden enintään viisi (5) parasta hyväksyttyä tulosta. Lisäpisteet (koulutustunnukset, rotumestaruussijoitus, sm-sijoitus jne.) lasketaan mukaan vaikka kyseisen lisäpisteen kerryttäneen kilpailun tulosta ei laskisi mukaan viiteen parhaaseen tulokseen.

Pisteiden mennessä tasan, korkeamman luokan koira voittaa. Jos molemmat kisaavat samassa luokassa, sijoituksen ratkaisee saatujen 95­-100 pisteen tulosten lukumäärä. Näidenkin mennessä tasan ratkaisee saatujen 90­-94 pisteen tulosten lukumäärä, jne.

 

Vuoden rally-tokosheltti -kilpailuun tiedot ilmoitetaan tällä lomakkeella 31.12.2021 mennessä. (Linkki tulossa)

Vuoden paimennussheltti

Paimennuksessa huomioidaan shetlanninlammaskoirat, joiden omistaja on Suomessa asuva ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen. Paimennuksessa huomioidaan kaikki paimennuksen esikokeen läpäisseet koirakot. Kun on saavuttanut PAIM-E -koulutustunnuksen, se julkaistaan lehdessä samaan tapaan kuin sertin saaneet. Vuosikokouksessa jaetaan diplomi. Paimennusvalion arvon saaneet huomioidaan samoin kuin muutkin valionarvot. Tulosten tulee näkyä Koiranetissä. Lehteä varten toimitettavien kuvien laatuvaatimukset kuten serti-/valiokuvat. Kuvat toimitetaan tulosten yhteydessä lajivastaavalle.

Paimennussheltti-kisassa pisteytetään seuraavasti:

Paimennustaipumustesti eli Paim-T: 10p
Paim-E: pisteet *0,5
Paim1: pisteet  * 0,75
Paim2: pisteet  *1
Paim3: pisteet  *1,5

Lisäksi paimennuskokeissa Paim-E, Paim1, Paim2, Paim3 EH ja ERI tuloksesta +20p

 

Vuoden paimennussheltti -kilpailuun tiedot lähetetään lajivastaavan sähköpostiin (tiinasta@gmail.com) 31.12.2021 mennessä.

Vuoden koiratanssisheltti

Kilpailuun voi osallistua koira, jonka ohjaaja tai omistaja on Suomessa asuva ja shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen. Pisteitä jaetaan oheisen taulukon mukaisesti virallisista (SKL:n alaisista) kalenterivuoden aikana olleista koiratanssikilpailuista. Kilpailussa huomioidaan kolme (3) eniten pisteitä tuottavaa tulosta. Tasatuloksissa ratkaisee se, kenellä on parhain tuloskeskiarvo ylemmästä luokasta.

Koirien omistajien tulee ilmoittaa yhteystietonsa ja tuloksensa.

PISTELASKU:

ALO pisteet sellaisenaan

AVO pisteet x 1.1

VOI pisteet x 1.2

Lisäksi KUMAsta ja SERTistä saa 5 lisäpistettä

Lisäksi lasketaan myös mahdolliset sijoituspisteet ja SM-kilpailun sijoituspisteet. Sijoituspisteitä saa jos luokassa on ollut vähintään 4 koiraa kilpailemassa.

 

Vuoden koiratanssisheltti -kilpailuun tiedot lähetetään lajivastaavan sähköpostiin (mjaa79@gmail.com) 31.12.2021 mennessä.

 ALOAVOVOI
1. sija444
2. sija333
3. sija222

 

Yksilö-SMPM-kisatMM-kisat
SM1 10pPM1 25pMM1 40p
SM2 8pPM2 16pMM2 30p
SM3 6pPM3 12pMM3 20p

 

Osallistuminen SM-yksilökisaan  +1p

Osallistuminen PM-yksilökisaan  +5p

Osallistuminen MM-yksilökisaan  +8p