Jalostusuroslista

Jalostusuroslistaa ylläpitää jalostusuroslista@shetlanninlammaskoirat.fi.

HUOM! Uroksen omistajan vastuulla on huolehtia, että listalla olevan uroksen silmätarkastus on voimassa. Omistaja on vastuussa uroksen sivun tiedoista.

Jalostusuroslistan vaatimukset

Hallitus on kokouksessaan 28.1.2012 päättänyt, että luodaan
jalostusuroslista, jolle pääsevät kaikki PEVISA-ehdot täyttävät urokset.

1. Uroksen on täytettävä PEVISA-ohjelman vaatimukset. (Mikäli uroksen silmätarkastuslausunto vanhenee, uros poistetaan listalta)

2. Mikäli listalla oleva uros ei täytä jalostusohjetta, listalla mainitaan, miltä osin jalostusohje jää täyttymättä.

3. Listalle ei kuitenkaan hyväksytä niitä uroksia, joita ei jalostusohjeen mukaan saa käyttää jalostukseen.

Vanhat vaatimukset:

1. Uroksen on täytettävä PEVISA-ohjelman vaatimukset. (Mikäli uroksen silmätarkastuslausunto vanhenee, uros poistetaan listalta).

2. Uroksella on oltava virallinen pentu- ja PEVISA-ohjelman mukainen silmätarkastuslausunto, jonka diagnoosi CEA:n osalta ei saa olla huonompi kuin CRD / CH.

Pentusilmätarkastuksessa sovelletaan siirtymäaikaa. 1.1.2011 jälkeen syntyneiltä jalostusuroslistalle ilmoitettavilla uroksilla on oltava virallinen pentusilmätarkastus.

(Myös SKL:n hyväksymän silmäeläinlääkärin antama epävirallinen pentusilmätarkastus hyväksytään, mikäli siitä on osoittaa lausunto.)

Mikäli uroksen pentu- tai aikuissilmätarkastuksen diagnoosi on CRD / CH, mainitaan, ettei suositella astutettavaksi keskenään kahta koiraa, joilla molemmilla on CRD / CH.
Lisämerkintä distichiasis (ylimääräiset ripset) sallitaan.

3. Uroksen sukutaulussa esiintyvät tunnetut PRA-sairaat ja –kantajat mainitaan nimeltä viidenteen polveen saakka.

Mikäli sairaita ja / tai kantajia esiintyy, mainitaan, ettei suositella astutettavaksi keskenään kahta koiraa, joilla molemmilla on vähintään kolmen polven sukutaulussa tunnettu PRA-sairas tai –kantaja.

4. Uroksen lonkkakuvaustuloksen on oltava A tai B.

5. Uroksella on oltava virallinen polvitarkastustulos. Tulos ei saa olla huonompi kuin 1.

6. Uroksen on oltava terve ja hyväkuntoinen sekä hyväluonteinen.

7. Uros ei saa sairastaa mitään vakavaa sairautta tai olla sellaisen tunnettu kantaja.

8. Uroksella ei saa olla (eikä ole saanut olla – poistettu, korjattu tms.) vinoasentoisia kulmahampaita tai muuta purentavirhettä. Urokselta ei myöskään saa puuttua enempää kuin kaksi hammasta (hallituksen pöytäkirja 5/2002 § 75).

9. Uroksen täytyy kokonsa puolesta olla rotumääritelmän mukainen – ylärajan ollessa kuitenkin 40 cm.

10. Uroksen tulee olla saavuttanut näyttelyistä virallisesta luokasta Suomessa laatuarvostelun EH (erittäin hyvä) vähintään kahdelta eri tuomarilta. (Jalostustarkastuksella voi korvata toisen näyttelytuloksen.)

Lisäys 21.9.2010:
Kohta 2: Pentusilmätarkastuksessa sovelletaan siirtymäaikaa. 1.1.2011 jälkeen syntyneiltä jalostusuroslistalle ilmoitettavilla uroksilla on oltava virallinen pentusilmätarkastus.

Jalostusuroslista värien mukaan

Jalostusuroslista värien mukaan