Jalostusuroslista

Jalostusuroslistaa ylläpitää jalostusuroslista@shetlanninlammaskoirat.fi.

HUOM! Uroksen omistajan vastuulla on huolehtia, että listalla olevan uroksen silmätarkastus on voimassa. Omistaja on vastuussa uroksen sivun tiedoista.

Jalostusuroslistan vaatimukset

Hallitus on kokouksessaan 28.1.2012 päättänyt, että luodaan
jalostusuroslista, jolle pääsevät kaikki PEVISA-ehdot täyttävät urokset.

1. Uroksen on täytettävä PEVISA-ohjelman vaatimukset. (Mikäli uroksen silmätarkastuslausunto vanhenee, uros poistetaan listalta)

2. Mikäli listalla oleva uros ei täytä jalostusohjetta, listalla mainitaan, miltä osin jalostusohje jää täyttymättä.

3. Listalle ei kuitenkaan hyväksytä niitä uroksia, joita ei jalostusohjeen mukaan saa käyttää jalostukseen.

Jalostusuroslista värien mukaan

Jalostusuroslista värien mukaan