Kysely liittyen Suomen Agilityliiton selvitykseen pikkumaksiluokan rajasta

huisin_hyva_elama2022-03-07 at 17.55.09 2

Vastaa kyselyyn: https://forms.gle/FXMWywQHy3vp3EHW6

Alla lisätietoa, joka löytyy myös kyselylomakkeelta.

Kansallisia agilitysääntöjä on mahdollista päivittää A- ja B-tason osalta viiden vuoden välein. Tällä hetkellä Suomen Agilityliitto valmistelee vuonna 2023 voimaan tulevia agilitysääntöjä. Nyt keskustelussa on pikkumaksien kokoluokka. Yhdistyksenä haluamme kartoittaa jäsentemme mielipiteen asiasta, jotta voimme tuoda keskusteluissa jäsenistön enemmistön näkemyksen esille.

SAGI järjestää keskustelutilaisuuden seuroille, jossa keskustellaan Suomen kansallisten kokoluokkien SL ja L kokorajoista sekä kilpailuoikeuksista, kun tiedetään, että FCI on hyväksynyt vuonna 2023 voimaan astuviin kansainvälisiin sääntöihin uutena kokoluokkana pikkumaksit (=intermediate) entisten mini-, medi- ja maksiluokkien lisäksi. Tämän kokoluokan rajat poikkeavat kuitenkin Suomen kansallisesta pikkumaksiluokasta. Vuodesta 2023 alkaen FCI kokoluokkien Intermediate (I) rajat ovat vähintään 43 cm ja enintään 48 cm ja Large (L) enemmän kuin 48 cm. Tällä hetkellä voimassa olevissa kansallisissa säännöissä meillä on Suomessa 5 kokoluokkaa: pikkumini, mini, medi, pikkumaksi ja maksi. Pikkumaksien (SL) raja on vähintään 43 cm, mutta alle 50 cm, kun taas maksien (L) raja on vähintään 43 cm. Tällöin pikkumaksikokoisen koiran osalta on voitu kilpailukohtaisesti päättää, halutaanko sen kanssa kilpailla pikkumaksi- vai maksiluokassa. Nyt keskustellaan, tulisiko Suomen kansalliset säännöt yhtenäistää FCI:n sääntöihin pikkumaksien kokoluokan osalta. Jos ei, niin tuleeko sääntöjä muuttaa kilpailuoikeuden osalta jotenkin muuten.

SAGI haluaa yhdessä jäsenseurojen kanssa löytää Suomessa toimivat käytännöt huomioiden kilpailemisen kaikilla tasoilla.

Kysymys on laajempi kuin pelkkä kokoluokkarajojen löytäminen. Näiden lisäksi yhtä olennaista on miettiä miten kokoluokkarajojen kanssa toimitaan jatkossa:
– Kisattaisiinko kansallisissa kisoissa puhtaasti kansallisilla luokilla (43-50/50+) vai annetaanko jollekin ryhmälle oikeus kisata useammassa kokoluokassa (43-50/48+)?
– Mikäli esimerkiksi väliryhmälle (48-50) annetaan oikeus valita kokoluokkansa, onko valinta nykyisten luokkien tapaan kilpailukohtainen vaiko pysyvä? Jos valita olisi pysyvä, on hyvä miettiä, onko tätä mahdollista muuttaa koiran uran aikana kuinka monta kertaa?
– Näiden lisäksi on huomioitava ratkaisuissa rankingia ja arvokilpailuja koskevat kysymykset, mutta näitä ei siis ratkaista sääntöteksissä. Nämä on kuitenkin hyvä huomioida mahdollisessa ratkaisussa ja linjauskeskusteluissa.

Linkki SAGIn uutiseen keskustelutilaisuudesta: https://www.agilityliitto.fi/uutiset/keskustelutilaisuus-aiheesta-kokoluokat/

Tietosivusto liittyen agilityn kansalliseen sääntöpäivitykseen: https://www.agilityliitto.fi/kilpailut/saannosto/agilityn-kansallinen-saantopaivitys-2023/

Tiedotteen kuva: huisin_hyva_elama

Vanhat tiedotteet

Valitse tiedote

Etsi sivulta