Tule mukaan toimintaan!

Keitä me olemme?

Shetlanninlammaskoirat ry:n toiminnassa tarvitaan paljon vapaaehtoisia, jotka haluavat käyttää aikaansa rakkaan rodun asioiden edistämiseen. Hallitus kokoaa yhdistyksen eri toiminnot yhteen ja vastaa toiminnan jatkuvuudesta – voisikin sanoa hallituksen toimivan tämän palapelin reunapaloina.

Hallituksen lisäksi toiminnan tärkeitä pysyviä osia ovat lehtitoimikunta, jalostustoimikunta ja lajitoimikunnat. Muiden ajankohtaisten asioiden edistämiseen tarvitaan pienempiä toimikuntia ja työryhmiä. Toimikuntien lisäksi yhdistyksen toiminnassa on mukana monia yksittäisiä pienemmän osa-alueen vastaavia, kuten kotisivuvastaava, somevastaavat, yhteistyökumppaneiden lahjoista vastaava sekä esimerkiksi paperisten näyttelyarvostelujen puhtaaksikirjoittajia. Jokaisella tekijällä on tärkeä rooli kokonaisuudessa – jokainen tekijä on yksi niistä palapelin paloista siellä reunapalojen keskellä.

Miksi tarvitsemme myös sinua?

Ilman vapaaehtoisia tekijöitä meillä ei olisi Sheltit-lehteä, jalostuksen tavoiteohjelmaa, näitä nettisivuja tai paljon muutakaan. Haluaisitko osallistua toimintaan ja tuoda oman palasi mukaan shelttipalapeliin? Minkälainen tehtävä kiinnostaisi sinua? Olisiko sinulla osaamista, josta kokisit yhdistyksen hyötyvän? Millainen olisi sinun palasi?

Vapaaehtoisia ei ole koskaan liikaa, joten olethan yhteydessä, mikäli alta ei löydy kiinnostavaa hommaa, mutta haluaisit kuitenkin jollain tavalla osallistua. Voit ottaa yhteyttä sihteeriin sihteeri@shetlanninlammaskoirat.fi tai aiheeseen liittyvään toimikuntaan/vastaavaan.

Tällä hetkellä etsimme:

Jalostustoimikunta etsii uutta puheenjohtajaa. Oletko eteenpäin katsova yhteen hiileen puhaltava henkilö? Tässä on mahdollisuutesi hakea luottamustoimeen, jonka tarkoituksena on toimia rodun parhaaksi.

Jalostustoimikunta toimii rodun rotujärjestön puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä sekä toimii rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman mukaisesti. Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa, neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia.

Tässä on mahdollisuutesi hakea luottamustoimeen, jonka tarkoituksena on toimia rodun parhaaksi. Edellytämme puheenjohtajalta seuraavia ominaisuuksia:

 • Tiedonhaluisuus
 • Yhteistyökykyisyys
 • Kokemus kasvattamisesta
 • Halu toimia rodun parhaaksi
 • Kiinnostus järjestää rodun tilaa edistäviä koulutuksia ja muita tapahtumia
 • Kokemus yhdistystoiminnasta plussaa, ei välttämättömyys

Yhdistyksen toiveena on toiminnan jatkuvuus, joten puheenjohtajan valintaan kysytään mielipidettä myös nykyiseltä jalostustoimikunnalta. Muut henkilöt jalostustoimikunnassa ovat tällä hetkellä:

 • Ylönen Nataly, varapuheenjohtaja
 • Pesonen Oona, sihteeri
 • Kauhaniemi Katriina
 • Lähderanta Esteri
 • Pääkkönen Hanna
 • Rantalainen Marja
 • Suomela Susanna

Lähetä vapaamuotoinen hakemus mahdollisimman pian sihteerille sihteeri@shetlanninlammaskoirat.fi. Lisätietoja tehtävästä voit kysyä osoitteesta jalostustoimikunta@shetlanninlammaskoirat.fi.

Tehtäviä löytyy kiinnostuksen mukaan lehtiartikkelien kirjoittamisesta Vuoden sheltti -kilpailujen pistelaskuun ja rotumestaruuksien järjestämiseen. Mikä laji on sinulle tuttu? Minkälainen tehtävä sopisi sinulle? Tykkäätkö organisoida tapahtumia tai kirjoittaa rakkaasta harrastuksestasi? Lue lisää tehtävänkuvista täältä. Monet lajitoimikuntien tehtävistä työllistävät vain muutamia tunteja vuodessa, osa sitten hieman useammin tai enemmän. Tehtävästä voi myös tehdä omannäköisensä ja ottaa vastuualuelleen juuri itseä kiinnostavia asioita sen verran kuin ehtii tehdä. Pienikin apu yhdistyshommissa on tärkeää. Tuu mukaan!

ESIMERKKEJÄ vapaista lajitoimikuntapesteistä ja siitä mitä tehtävä vaatii:

 • Agility-palstan toimittaja (agility-artikkelin kirjoitus 2-4 lehteen vuodessa)
 • Rally-toko-palstan toimittaja (rally-artikkelin kirjoitus 2-4 lehteen vuodessa)
 • Toko-palstan toimittaja (toko-artikkelin kirjoitus 2-4 lehteen vuodessa)
 • Paimennus-palstan toimittaja (paimennus-artikkelin kirjoitus 2-4 lehteen vuodessa)
 • Rally-tokon pisteenlaskija (vuoden sheltti -kilpailut, pisteenlasku tammikuussa)
 • Agilityn tapahtumavastaava (rotumestaruuksien järjestäminen kerran vuodessa yhteistyössä jonkun seuran kanssa)
 • Rally-tokon tapahtumavastaava (rotumestaruuksien järjestäminen kerran vuodessa yhteistyössä jonkun seuran kanssa)
 • Agilityn kisavastaava (SM-joukkueen kokoaminen kerran vuodessa ja SAGIn yhteyshenkilönä toimiminen)
 • Rally-tokon kisavastaava (SM-joukkueen kokoaminen kerran vuodessa)
 • Tokon kisavastaava (SM-joukkueen kokoaminen kerran vuodessa)

Miten hakea: Kysy lisätietoa tai laita avoin hakemus lajin yhteyshenkilölle.

Yhdistys suunnittelee Kasvattaja-akatemian eli sähköisen oppimisalustan käyttöönottoa kasvattajien toiminnan tukemiseksi. Alustalle olisi tarkoitus kerätä videoita, luentoja sekä kirjallista materiaalia omaan tahtiin suoritettavaksi kokonaisuudeksi. Jos sopivat tekijät löytyvät, on tavoitteena saada kasvattaja-akatemia käyttöön juhlavuoden 2024 aikana.

Toimenkuvaan sisältyy mm. materiaalien koostamisen koordinointia sekä sopivan toiminta-alustan selvittämistä: mikä alusta toimii tällaisessa, mitä sinne laitetaan, mikä on helppokäyttöinen. Koordinaattori(e)n päätehtävä on saada homma käyntiin.

Koordinaattori voi halutessaan hoitaa kaikkia allaolevia osioita, tai kiinnostuksensa mukaisesti osallistua jonkin osa-alueen toteuttamiseen. Kasvattaja-akatemian toteutus aloitetaan kohdan 1 mukaisilla toimilla ja sen jälkeen keskitytään sisällön suunnitteluun.

1) Käytettävän alustan selvitys ja valinta (1-2 henkilöä yhteistyössä) TÄMÄN OSION TEKIJÄ LÖYDETTY

Tehtävä vaatii:

 • Olemassaolevien alustojen selvitystä ja vertailua (oppimisalustalle halutaan video- luento- ja kirjallista sisältöä, mielellään automaattinen kunniakirja tietyn kokonaisuuden suorittaneille)
 • Yhteydenotot ja neuvottelut olemassaolevien alustojen palveluntuottajiin
 • Hallituksen informoiminen asian etenemisestä
 • Kustannustehokkaan ja helppokäyttöisen oppimisalustan valinta (yhteistyössä hallituksen kanssa)

Aikataulu: Kasvattaja-akatemian toteuttamiseksi alusta olisi hyvä saada valittua syksyn 2023 aikana.

2) Sisältövaihe HENKILÖ LÖYDETTY

Tehtävä vaatii:

 • Sisällön suunnittelu yhteistyössä jalostustoimikunnan ja hallituksen kanssa
 • Materiaalien keruu ja toteutus yhdistyksen toimijoiden ja ulkopuolisten tekijöiden kanssa
 • Koordinaattori huolehtii suunnitelman mukaisen sisällön tuottamisesta
  • kuka tekee, mitä tekee ja että tekijöitä on riittävästi
 • Halutessaan koordinaattori(t) voi koota laajemman toteutustiimin, huolehtien itse kokonaisuudesta.

Aikataulu: Sisältöjen keruu syksyn ja talven 2023 ja kevään 2024 aikana sekä materiaalin vieminen alustalle kevään ja kesän 2024 aikana. Videointen editointiin ja tuottamiseen voidaan käyttää ulkopuolisia tekijöitä.

3) ylläpidosta huolehtiminen

Tehtävä vaatii:

 • Pidempiaikaista sitoutumista
 • Huolehtii, että materiaalit pysyvät ajantasalla
 • Vie uusia materiaaleja alustalle
 • Yhteistyö erityisesti jalostustoimikunnan kanssa

Aikataulu: jatkuvaa toimintaa kasvattaja-akatemian julkaisun jälkeen

Miten hakea: vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse sihteeri@shetlanninlammaskoirat.fi

Hallitus kootaan vuosikokouksessa ensisijaisesti alaosastojen ehdottamista henkilöistä (tai kokouksessa ehdotetuista). Jos olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä pääyhdistyksessä, kannattaa osallistua oman alaosaston vuosikokoukseen helmikuussa ja ilmoittaa kiinnostuksensa pääyhdistystoimintaan.

Tehtävä vaatii:

 • Aktiivisuus pääyhdistyksen hallituksessa
 • Aktiivisuus omassa alaosastossa
  • tiedonkulku molempiin suuntiin
 • Sähköisten kokous- ja muiden alustojen käyttömahdollisuus (esimerkiksi Teams, Googlen palvelut)
 • Vuorovaikutustaidot

Aikataulu: Hallitus kokoontuu noin kuukausittain (poislukien heinäkuu) etänä ja 1-2 kertaa vuodessa livenä. Kokoukset ja niihin valmistautuminen vie aikaa useamman tunnin kuukaudessa. Lisäksi useilla hallituslaisilla on pienempiä tai suurempia toimenkuvia eri projekteissa tai toimikunnissa.

Alaosastojen vuosikokoukset ovat helmikuussa ja pääyhdistyksen vuosikokous maaliskuussa. Tarkemmat ajankohdat yhdistysten nettisivuilla ja kalenterissa.

Yhdistys haluaa kouluttaa käyttäytymisen jalostustustarkastuksiin koetoimitsijan/toimitsijoita. Kennelliiton kurssin ilmoittautuminen päättyy 17.9.2023, ilmoitathan kiinnostuksesta reilusti ennen tätä. Yhdistys kustantaa valitsemilleen henkilöille kurssin osallistumismaksun ja matkakulut. Uusia käyttäytymisen jalostustarkastuksen jalostustarkastajia ja vastaavia toimitsijoita koulutetaan 11.-12.11.2023 Jyväskylässä. Koulutus kestää yhden päivän, noin klo 9-18.30. Lisätietoa Kennelliiton koulutuksesta sekä hakijoiden vähimmäisvaatimuksista (esim. suoritettu koetoimitsijan peruskurssi) Kennelliiton sivuilla: Kurssit ja koulutukset | Suomen Kennelliitto. Liiton vähimmäisvaatimusten lisäksi rotuyhdistyksen puolto edellyttää kiinnostusta toimia koetoimitsijana yhdistyksen järjestämissä käyttäytymisen jalsotustarkastuksissa.

Käyttäytymisen jalostustarkastuksen tekee kaksi henkilöä yhdessä, joista vähintään toisen on oltava pätevöity käyttäytymisen jalostustarkastajaksi. Lisäksi tarvitaan Kennelliiton pätevöimä vastaava toimihenkilö sekä kuusi muuta avustajaa.

Ilmoita kiinnostuksesi sihteerille sihteeri@shetlanninlammaskoirat.fi mahdollisimman pian, mutta ihan viimeistään 1.9.2023 mennessä.

Lisäksi haluaisimme toteuttaa:

 • Vuoden Sheltti -kansioiden digitalisointi. Tehtävään tarvittaisiin henkilö, joka omistaa skannerin ja haluaisi tallentaa paperilla olevat muistot aiemmilta vuosikymmeniltä jäsentemme saataville.
 • Jäsensivuilta löydät lomakkeen, jolla voit ilmoittautua mukaan kirjoittamaan puhtaaksi vanhoja näyttelyarvosteluja. Tähän hommaan tarvitset lähinnä tietokoneen ja haluamasi määrän aikaa. Arvosteluja toimitetaan kerralla sen verran, mihin koet pystyväsi sitoutumaan. Tällä hetkellä tarvitsisimme erityisesti henkilöä, joka kykenisi kirjoittamaan puhtaaksi myös englanninkielisiä (mahdollisesti myös muut kielet) näyttelyarvosteluja.

Etsi sivulta