Jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelman 2023-2028 katselmointiversiosta toivotaan kommentteja jäsenistöltä

Shetlanninlammaskoirien jalostuksen tavoiteohjelmaa ollaan päivitetty vuosille 2023-2028 JTO-työryhmän toimesta syksystä 2020 lähtien. Kyseessä on ollut nk. “iso päivitys”, mikä on vaatinut paljon työpanosta.

JTO-työryhmään kuuluu jäseniä jalostustoimikunnasta ja lisäksi muutamia jalostustoimikunnan ulkopuolisia jäseniä. Työryhmän kokoonpano on ehtinyt vaihtua päivitysprosessin aikana, mutta pitkäjänteisen työskentelyn ansiosta ensimmäinen versio uudesta JTO:sta on nyt Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsenten katselmoitavana. Tarkoituksena on saada jäseniltä palautetta tehdystä työstä ja ottaa palautteet huomioon ennen kuin JTO lähetetään Kennelliittoon ennakkotarkastukseen. Ennakkotarkastuksen jälkeen JTO käsitellään vuoden 2022 vuosikokouksessa. Mikäli rodulla on voimassa oleva JTO 31.12.2022, rodun PEVISA-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 asti.


Päivitetty katselmointiversio löytyy alta. Katselmointiversiosta voi käydä jättämässä palautetta tällä kyselylomakkeella.

Huomaathan jättää palautteen yhteydessä viitetiedot lähteeseen, jonka pohjalta toivotte katselmointiversiota muokattavan. Kaikkien JTO:ssa esitettyjen väitteiden tulee perustua tutkittuun tietoon tai kerättyyn aineistoon (esim. terveyskysely). Keräämme palautetta osioittain, joten täytäthän lomakkeen jokaisen osion osalta erikseen. Voit myös antaa vapaamuotoisesti palautetta sähköpostitse osoitteeseen jalostustoimikunta@shetlanninlammaskoirat.fi . Näihin palautteisiin emme ehdi henkilökohtaisesti vastaamaan, mutta kuittaamme viestit luetuiksi.

Toivomme, että mahdollisimman moni jäsenistä ehtii käydä tutustumassa JTO:n katselmointiversioon. Aikaa palautteiden antamiseen on 31.8.2021 asti.

Linkki katselmointiversioon: JTO shetlanninlammaskoirat 2023-2028 katselmointiversio

Voimassa oleva jalostuksen tavoiteohjelma on luettavissa alla olevan linkin kautta:

Shetlanninlammaskoira_JTO_2018-2022.pdf