Ohjeita poikkeusluvan anomiseen

Koirarekisteriohjeen mukaan nartun pentueiden määrä on rajattu viiteen. Kahden penikoimisen välissä tulee olla 10 kuukautta, mutta nartulle sallitaan yhden kerran tätä tiheämpi pennutus ilman poikkeuslupaa. Mikäli narttu halutaan myöhemmin astuttaa uudelleen kahdesti 10 kuukauden sisällä, esimerkiksi perättäisistä kiimoista, tarvitaan liian tiheään pennuttamiseen poikkeuslupa.

Mikäli poikkeuslupaa ei ole myönnetty ja kasvattaja on teettänyt nartulle kuudennen tai liian tiheän pentueen, pentue voidaan rekisteröidä EJ (ei jalostukseen) -rekisteriin. Kasvattaja voi rekisteröidä pentueensa EJ-rekisteriin tällä perusteella vain kerran.

Ehdot:

  • Kasvattajan tulee hakea poikkeuslupaa kirjallisesti hyvissä ajoin ennen astutusta.
  • Anomuksessa tulee ilmetä anojan yhteystiedot, mitä yhdistelmää anomus koskee ja mitkä ovat anojan perustelut.
  • Anomuksen liitteenä tulee olla rotujärjestön lausunto. (Rotujärjestö ilmoittaa lausunnossaan joko puoltavansa anomusta tai mikäli se ei puolla anomusta, ilmoittaa se lausunnossaan perustelut sille.)
  • Jos nartulle haetaan poikkeuslupaa tiheään penikointiin, pitää anomukseen liittää eläinlääkärin todistus siitä, että nartun kunto on sellainen, että se voidaan astuttaa seuraavaan kiimaan.

Rotujärjestön lausuntoa haetaan jalostustoimikunnalta kirjallisesti. Jalostustoimikunta tarkastelee yhdistelmää suhteessa voimassa olevaan jalostusohjeeseen ja tekee päätöksen sen pohjalta.

Kennelliitto käsittelee anomuksen vasta, kun KAIKKI tarvittavat liitteet on toimitettu. Asian käsittely voi viedä merkittävästi aikaa. Kennelliitossa osa anomuksista käsitellään jalostustieteellisessä- tai kasvattajatoimikunnassa, osa saatetaan jopa joutua viemään hallituksen päätettäväksi.

Anojan tulee odottaa Kennelliiton päätöstä ennen kuin toteuttaa yhdistelmän.

Etsi sivulta