Haluatko kasvattaa shetlanninlammaskoiria?

Rotukohtaiset dokumentit

Rotuyhdistyksenä olemme ensisijaisesti oman rotumme vastuullisen kasvatuksen asialla. Tarjoamme kattavia yhdistyksen laatimia tietopaketteja kasvatuksen tueksi. Vuonna 2023 julkaistiin uusi laaja jalostuksen tavoiteohjelma, jossa käydään läpi rodun ominaisuuksia ja jalostukseen vaikuttavia asioita. Kasvattajille tärkeitä ovat myös JTO:n kanssa käsikädessä kulkeva shetlanninlammaskoirien perinnöllisten vikojen vastustamisohjelma (PEVISA), jonka uusin versio on voimassa vuosina 2023-2027, sekä jalostusohje.

Näissä kaikissa dokumenteissa otetaan kantaa siihen, millainen sheltti on hyvä jalostuskoira ja mitkä ovat koiran vähimmäisvaatimukset, jotta sitä voidaan käyttää jalostukseen. Mainitaan esimerkkinä viralliset terveystutkimukset, jotka tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmä Koiranetiin. Tiedätkö mitkä terveystarkastukset ovat rodussa pakollisia, jotta mahdollisesti syntyvät pennut voidaan rekisteröidä Kennelliittoon?

Kennelnimen hakeminen

Kennelliiton ja rotuyhdistyksen jäsenet voivat hakea kennelnimeä kasvattajan peruskurssin suoritettuaan ja Kasvattajasitoumuksen allekirjoitettuaan.

Kennelliitto pyytää kennelnimihakemuksiin ensimmäisenä hakijan rotuyhdistykseltä puollon. Kennelnimen hakijan tulee olla rotuyhdistyksen jäsen. 1.1.2024 alkaen Shetlanninlammaskoirat ry puoltaa ainoastaan hakemuksia, joissa hakija on ollut yhdistyksen jäsenenä vähintään 18 kuukauden ajan yhtäjaksoisesti. Päätös asiasta on tehty 2023 vuosikokouksessa.

Lisäksi hakijan tulee täyttää kennelnimen puoltoa hakiessa tämän sivun lopusta lomake, jossa lyhyesti kertoo itsestään tulevana kasvattajana. Shetlanninlammaskoirat on rotuna suurilukuinen, eikä kaikkia rodun parissa toimivia tunneta hallituksessa. 

Rotuosaamisen lisääminen

Rotuyhdistys haluaa tarjota omalta osaltaan mahdollisimman hyvät eväät juuri shetlanninlammaskoirien kasvatuksesta kiinnostuneille. Uudella jäsenyysaikavaatimuksella pyritään takaamaan se, että rotua lähdetään kasvattamaan riittävillä pohjatiedoilla vastuullisesti eteenpäin.

Puolentoista vuoden jäsenyyden aikana tuleva kasvattaja saa 5-6 kpl kattavaa Sheltit-lehteä luettavakseen. Lehdissä on ollut kevyemmän sisällön lisäksi jalostustoimikunnan kirjoittamia jalostukseen liittyviä hyödyllisiä artikkeleita ja muuta rotutietoutta. Yhdistyksessä pyritään myös järjestämään ajankohtaisia luentoja, jotka pääsääntöisesti ovat jäsenille ilmaisia tai ainakin hyvin edullisia. Muun sisällön lisäksi selvityksessä on kasvattaja-akatemian perustaminen, jossa kasvattajat voisivat lisätä ja päivittää omaa osaamistaan.

Mitä shelttien kasvattaminen on?

Jalostaminen ei ole määrän lisäämistä. Vuonna 2022 shetlanninlammaskoira oli Suomen toiseksi suosituin koirarotu rekisteröintimäärien perusteella. Kasvava suosio ei välttämättä ole hyväksi rodun kehitykselle, koska kysynnän lisääntyessä jalostukseen käytetään myös koiria, jotka eivät edistä rotumme positiivista kehitystä. Terveysasioiden lisäksi pitää tietysti huomioida luonne, jossa esimerkiksi arkuus on epätoivottava ominaisuus, eikä voi unohtaa rodunomaista kokonaisuutta ulkonäkö ja rakenne huomioiden.

Mihin vastuullinen shetlanninlammaskoirien kasvattaminen tähtää? Millainen olisi sinun ihannekoirasi nyt? Entä millainen se olisi kolmenkymmenen vuoden kuluttua? Teetkö nyt jalostusvalintoja, joilla pyritään terveeseen ja pitkäikäiseen, monimuotoisella geeniperimällä varustettuun Shetlanninlammaskoiraan vielä tulevinakin vuosikymmeninä?

 

Sivun yläosan kuva: Saari Sirpa

Kennelnimen hakijan esittely kennelnimen puoltamista varten

*-merkityt kohdat ovat pakollisia

Etsi sivulta