Harrastukset

Monipuolinen shetlanninlammaskoira

Shetlanninlammaskoira on monipuolinen harrastuskaveri. Vuonna 2020 shetlanninlammaskoirilta löytyi Kennelliiton jalostustietokannasta tuloksia näyttelyiden lisäksi mm. seuraavista virallisista lajeista: agility, rally-toko, toko, paimennus, nosework ja koiratanssi. Vuonna 2020 shetlanninlammaskoira on käynyt myös pelastuskoirakokeessa.

Shetlanninlammaskoirat osallistuvat koirakaveritoimintaan, toimivat lukukoirina ja jopa avustavina koirina fysioterapiassa.

Lajivastaavat ja lajitoimikunnat

Lajivastaavien tehtävä on tukea shetlanninlammaskoirien monipuolista harrastustoimintaa ja lajituntemusta jäsenten keskuudessa eri tavoin. Lajivastaavan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat innostus ja kiinnostus omaan lajiin. Lajin harrastaminen tai aktiivinen seuraaminen auttaa tehtävän suorittamisessa. Lajivastaavan tehtävät on jaettu useampaan pienempään kokonaisuuteen. Yhdessä nämä tehtävät muodostavat lajitoimikunnan. Tehtäviä voi tarvittaessa hoitaa useampi henkilö, kunhan työnjako tekijöiden välillä on selkeä. Lajivastaavana pääset osallistumaan matalalla kynnyksellä yhdistystoimintaan, syventämään tietojasi lajista ja tutustumaan muihin lajin harrastajiin. Voit tutustua tehtäviin tarkemmin alta.

Lajivastaavat valitaan hallituksen päätöksellä. Lajivastaava voidaan myös kutsua hallituksen kokoukseen lajin kuulumisia käsittelevään osaan. Lajivastaavat toimivat hallituksen alaisuudessa. Mikäli tehtävästä haluaa luopua, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti sihteerille ja puheenjohtajalle. Toiminnan jatkuvuuden kannalta yhdistys toivoo, että tehtävää olisi valmis hoitamaan uuden lajivastaavan löytymiseen asti ja tämän jälkeen perehdyttämään uuden lajivastaavan ko. tehtävään. Lajivastaavien yhteystiedot ja avoimet toimet löydät täältä.

Tehtävänkuvaukset 

Lajitoimittaja

Lajitoimittaja vastaa Sheltit-lehteen tulevan lajikohtaisen palstan materiaalista neljä kertaa vuodessa. Jäsenistö lähettää lajikohtaiset tulokset mahdollisine kuvineen lajitoimittajan sähköpostiin lehden aikataulujen mukaisesti. Lajitoimittaja koostaa saadut tulokset yhteen lehden taittoa varten. Toiveena on, että tulosten koostamisen lisäksi lajivastaavat kirjoittavat juttuja oman lajinsa ääreltä. Aiheina voi olla esimerkiksi omat kuulumiset lajin parista, muiden lajiharrastajien haastatteluita (tai heidän itse kirjoittamiaan tekstejä), vuoden kohokohdat lajissa tai vaikka esimerkkejä miten harrastuksen perusteet voi ottaa haltuun. Lajitoimittaja voi ideoida palstan sisällön vapaasti omien ideoiden ja käytettävissä olevan ajan puitteissa. Lajitoimittaja myös oikolukee oman palstansa, sekä lajikohtaiset serti- ja valiogallerian tulokset taittovedoksesta ennen lehden painoon menoa. Lajitoimittaja tekee yhteistyötä lehden päätoimittajan kanssa.

Lajikohtainen pisteenlaskija Vuoden sheltti -kilpailuun

Yhdistyksen pisteenlaskija vastaa oman lajinsa Vuoden sheltti -kilpailun pisteiden laskusta ja tarkastuksesta kerran vuodessa sekä sääntöjen ajantasalla pitämisestä ennen seuraavan kisavuoden käynnistymistä. Näyttelyiden osalta Vuoden sheltti, Vuoden veteraanisheltti, Vuoden jalostuskoira ja Vuoden kasvattaja -kilpailuiden pisteet laskee pisteenlaskija (huom. jalostuskoira ja kasvattajakisaan tulee erikseen ilmoittautua mukaan). Muissa kilpailuluokissa omistaja laskee kilpailuun osallistuvan koiran pisteet itse ja toimittaa pisteet pisteenlaskijalle tarkastettavaksi. Pisteenlaskija välittää viralliset tulokset hallitukselle. Pisteenlaskija voi myös ehdottaa hallitukselle muutoksia Vuoden sheltti -kilpailun sääntöihin ja pisteenlaskentatapaan oman lajinsa osalta. Myös jäsenet saavat ehdottaa sääntömuutoksia. 

 

Lajin tapahtumavastaava

Lajin tapahtumavastaava vastaa yhdistyksen rotumestaruuskilpailun järjestämisestä kerran vuodessa. Järjestelyihin liittyviä tehtäviä ovat

 • Tarkastaa kilpailun säännöt
  • Yleensä ei muutostarpeita
 • Varmistaa kilpailun järjestäjät
  • Yritetään saada jonkun virallisen kisan (joko alaosaston oman tai muun ulkopuolisen seuran järjestämien kisojen) yhteyteen shelttien rotumestaruus
  • Käytännön järjestelyt menee virallisen kisan järjestäjien kautta
 • Hankkia kilpailun palkinnot 
  • Sponsori sopimuksessa on määritelty palkinnot valmiiksi 
  • Ruusukkeiden tilaus
 • Tehdä kustannusarvio
  • Ruusukkeet
  • Kilometrikorvaukset
  • Muut mahdolliset kulut
 • Huolehtia kilpailuun liittyvästä tiedottamisesta Sheltit-lehdessä sekä yhdistyksen nettisivuilla ja some-tileillä joko itse tai yhteistyössä kotisivu- ja somevastaavan kanssa.
 • Halutessaan tapahtumavastaava voi pitää muitakin tapahtumia lajin ääreltä (esim. epäviralliset kisat, lajiin tutustumiset)

Tapahtumavastaava hyväksyttää ehdotuksensa rotumestaruuskilpailun säännöistä, järjestäjästä, palkinnoista ja kustannusarviosta yhdistyksen hallituksella ennen toimeenpanoa. 

Lajin kisavastaava

Lajin kisavastaava vastaa joukkueen kokoamisesta oman lajin SM-kilpailuihin kerran vuodessa. Joukkueen kokoamiseen liittyviä tehtäviä ovat

 • Tarkastaa lajin SM-osallistumisen kriteerit
 • Tehdä lomake, jolla jäsenet voivat hakea joukkuepaikkaa
 • Tarkastaa, että hakijat täyttävät tarvittavat kriteerit
 • Valita hakijoista joukkueenjohtaja
  • Lomakkeella voi esittää kiinnostuksensa tähän
  • Joukkueenjohtaja huolehtii joukkueen käytännön asioista, kuten kirjaa joukkueensa ilmoittautumistiedot kisavastaavalle
 • Ilmoittaa joukkueen tiedot SM-kisajärjestäjälle
 • Huolehtia kilpailuun liittyvästä tiedottamisesta Sheltit-lehdessä sekä yhdistyksen nettisivuilla ja some-tileillä joko itse tai yhteistyössä kotisivu- ja somevastaavan kanssa.

Agilityssa kisavastaava on myös yhdistyksen yhteyshenkilö Suomen Agilityliitossa (SAGI). Yhteyshenkilö osallistuu pidettäviin kokouksiin ja osallistuu lajia koskevaan päätöksentekoon käyttäen yhdistyksen äänioikeutta. Henkilö toimii hallituksen ja SAGIn välisenä tiedonvaihtajana.

Paimennuksessa kisavastaava voidaan valita edustamaan yhdistystä paimennuskollegiossa, joka valitaan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Etsi sivulta