Jalostustoimikunta tiedottaa 20.10.2022

shelttilogo

Koirarekisteriohje päivittyy 1.1.2023 alkaen. Voimaan astuvan uuden koirarekisteriohjeen mukaan voidaan ulkomaisen uroksen lisäksi myös jalostuslainaan tuodulle ulkomaiselle nartulle myöntää poikkeuslupa PEVISA-ehdoista rotujärjestön aloitteesta.

Koirarekisteriohje 2023, voimassa 1.1.2023 alkaen:

6.2.2 Ulkomainen uros tai jalostuslainaan tuotu ulkomainen narttu

  • Ulkomaiselle koiralle voidaan anoa tapauskohtaista poikkeuslupaa yksittäisen pentueen rekisteröintiin. Ulkomaiselle urokselle ja jalostuslainaan tuodulle ulkomaiselle nartulle voidaan rotujärjestön aloitteesta myöntää poikkeuslupa PEVISA-ehdoista. Poikkeuslupa koskee uroksilla kahden pentueen ja nartulla yhden pentueen rekisteröintiä, joiden jälkeen koirien tulee täyttää rodun PEVISA-ehdot.
  • Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-ehtojen raja-arvojen vastainen, eikä koiralla saa olla virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonointa tulosta (kyynärniveldysplasia, kyynärnivelen inkongruenssi, lonkkaniveldysplasia, olkanivelen osteokondroosi, polvilumpioluksaatio ja spondyloosi).

Muutos siis sallii sen, että jalostuslainaan tuodulle ulkomaiselle nartulle voidaan myöntää poikkeuslupa PEVISA-ehdoista rotujärjestön aloitteesta yhdelle pentueelle. Poikkeuslupa on sama kuin ulkomaisilla uroksilla 1.1.2023 alkaen: ei vaadita lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus- tai silmätarkastuslausuntoa. Yhden Suomessa poikkeusluvalla rekisteröidyn pentueen jälkeen ulkomaisen jalostuslainaan tuodun nartun tulee täyttää shetlanninlammaskoirien PEVISA-ehdot. Ulkomaisella jalostuslainaan tuodulla nartulla tarkoitetaan narttua, jonka omistaja/omistajat asuvat ulkomailla ja jonka jalostusoikeus on luovutettu Suomessa asuvalle henkilölle. Jalostuslainaan tuotavan nartun on täytettävä yleiset koirarekisterissä olevat ehdot, mm. nartun tulee olla täyttänyt 18 kk ja sillä on korkeintaan neljä aikaisempaa pentuetta. Poikkeusluvat PEVISA-ehdoista tulee aina hakea ajoissa jalostustoimikunnalta jo ennen astutusta.

Sappirakon mukoseelesta on nyt lisätty tietopaketti kotisivuille. Voit lukea aiheesta lisää valitsemalla päävalikosta Jalostus -> Terveys -> Sappirakon mukoseele.

Vanhat tiedotteet

Valitse tiedote

Etsi sivulta