Kyselyt ja palautteet

Tälle sivulle on koottu erilaisia kyselyitä ja näiden palautteita.

Kyselyt

Joka sheltin terveyskysely

Kenelle: kaikki shetlanninlammaskoirat

UUSI terveyskysely (julkaistu joulukuussa 2022), joka on tarkoitettu kaikille shetlanninlammaskoirille. Terveyskyselyllä kartoitetaan Suomen shetlanninlammaskoirapopulaation terveydentilaa. Vastausten perusteella laaditaan säännölliset tilannekatsaukset ja -koosteet yhdistyksen kanavissa (Sheltit-lehti ja kotisivut).

Sappirakkokysely

Kenelle: shetlanninlammaskoirat, jotka käyneet sappiultrassa

UUSI sappirakkokysely (julkaistu joulukuussa 2022), jolla kartoitetaan shetlanninlammaskoirien sappirakkoterveyttä sapeltaan tutkittujen shetlanninlammaskoirien osalta. Vastausten perusteella laaditaan säännölliset tilannekatsaukset ja -koosteet yhdistyksen kanavissa (Sheltit-lehti ja kotisivut).

Kinnerkysely

Kenelle: shetlanninlammaskoirat, joilla ongelmia kintereen alueella

UUSI kinnervikakysely (julkaistu joulukuussa 2022), jonka avulla kerätään tietoa shetlanninlammaskoirien kinnerviasta. Vastausten perusteella laaditaan säännölliset tilannekatsaukset ja -koosteet yhdistyksen kanavissa (Sheltit-lehti ja kotisivut).

Pentuepalautelomake

Kenelle: kasvattajille, joilla syntynyt pentue vuonna 2023 (sekä siitä eteenpäin)

UUSI pentuepalautelomake (julkaistu helmikuussa 2023). Pentuepalautelomakkeen avulla kartoitetaan syntyneistä pentueista saatavia tietoja. Vastausten perusteella laaditaan säännölliset tilannekatsaukset ja -koosteet yhdistyksen kanavissa (Sheltit-lehti ja kotisivut). Mikäli pentueesi on syntynyt 2023 ja ehdit täyttää vanhan lomakkeen, täytäthän tiedot uudelleen tähän uuteen lomakkeeseen. Vuonna 2022 tai aiemmin syntyneitä pentueita ei oteta enää mukaan palautekoosteisiin.