Kyselyt ja palautteet

Tälle sivulle on koottu erilaisia kyselyitä ja näiden palautteita.

Kyselyt

Joka sheltin terveyskysely

Kenelle: kaikki shetlanninlammaskoirat

UUSI terveyskysely (julkaistu joulukuussa 2022), joka on tarkoitettu kaikille shetlanninlammaskoirille. Terveyskyselyllä kartoitetaan Suomen shetlanninlammaskoirapopulaation terveydentilaa. Vastausten perusteella laaditaan säännölliset tilannekatsaukset ja -koosteet yhdistyksen kanavissa (Sheltit-lehti ja kotisivut).

Sappirakkokysely

Kenelle: shetlanninlammaskoirat, jotka käyneet sappiultrassa

UUSI sappirakkokysely (julkaistu joulukuussa 2022), jolla kartoitetaan shetlanninlammaskoirien sappirakkoterveyttä sapeltaan tutkittujen shetlanninlammaskoirien osalta. Vastausten perusteella laaditaan säännölliset tilannekatsaukset ja -koosteet yhdistyksen kanavissa (Sheltit-lehti ja kotisivut).

Kinnerkysely

Kenelle: shetlanninlammaskoirat, joilla ongelmia kintereen alueella

UUSI kinnervikakysely (julkaistu joulukuussa 2022), jonka avulla kerätään tietoa shetlanninlammaskoirien kinnerviasta. Vastausten perusteella laaditaan säännölliset tilannekatsaukset ja -koosteet yhdistyksen kanavissa (Sheltit-lehti ja kotisivut).

Pentuepalautelomake

Kenelle: kasvattajille, joilla syntynyt pentue vuonna 2023 (sekä siitä eteenpäin)

UUSI pentuepalautelomake (julkaistu helmikuussa 2023). Pentuepalautelomakkeen avulla kartoitetaan syntyneistä pentueista saatavia tietoja. Vastausten perusteella laaditaan säännölliset tilannekatsaukset ja -koosteet yhdistyksen kanavissa (Sheltit-lehti ja kotisivut). Mikäli pentueesi on syntynyt 2023 ja ehdit täyttää vanhan lomakkeen, täytäthän tiedot uudelleen tähän uuteen lomakkeeseen. Vuonna 2022 tai aiemmin syntyneitä pentueita ei oteta enää mukaan palautekoosteisiin.

Koosteet palautteista

Joka sheltin terveyskysely

Kooste joulukuu 2022 – heinäkuu 2023 (pdf)

Pentuepalaute

Kooste 2023 (pdf) *UUSI*

Kooste 2022 (pdf)

Kooste 2021 (pdf)

Kooste 2020 (pdf)

Kooste 2019 (pdf)

Kooste 2018 (pdf)

Kooste 2017 (pdf)

Kooste 2016 (pdf)

Kooste 2015 (pdf)

Kooste 2014 (pdf)

Kooste 2013 (koottu vuonna 2016) (pdf)

Kooste 2013 (koottu vuonna 2013) (pdf)

Kooste 2012 (pdf)

Etsi sivulta