Jalostustoimikunta tiedottaa 8/22

shelttilogo

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt shetlanninlammaskoirien uuden JTO:n ja seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2023-31.12.2027. PEVISA:aan on tulossa muutoksia ensi vuodesta alkaen liittyen ulkomaisten urosten jalostuskäyttöön:

  • Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu PRA.
  • Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus- tai silmätarkastuslausuntoa (2 pentuetta).

Vuodesta 2023 lähtien ulkomaisilta uroksilta ei siis vaadita silmätarkastustulosta kahteen pentueeseen. Se missä astutus tapahtuu, ei enää vaikuta. Kahden pentueen jälkeen ulkomaisia uroksia koskevat samat PEVISA-ehdot kuin kotimaisiakin uroksia.

Hyväksytty Jalostuksen tavoiteohjelma on luettavissa täältä. Asiasisältö on pysynyt samana hyväksyttäväksi lähetetystä versiosta ja virallinen versio päivitetään myöhemmin samalle sivulle. Yllämainitut PEVISA-muutokset päivitetään omalle sivulleen lähempänä vuoden 2023 alkua.

Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan alainen hyvinvointityöryhmä on nyt hyväksynyt shelttien ulkomuodon jalostustarkastuksen ihanneprofiilin. Jatkossa jalostustarkastuksissa käytetään Kennelliiton lomaketta ja tulokset tallennetaan KoiraNet-jalostustietojärjestelmään. Jalostustarkastuksen ihanneprofiiliin voit tutustua jatkossa valitsemalla päävalikosta Rotu -> Ihanneprofiilit -> Ulkomuoto

Jalostustoimikunta toivoo alaosastoilta aktiivisuutta jalostustarkastusten järjestämiseksi. Yhteydenotot jalostustarkastuksien järjestämiseksi tulee lähettää osoitteeseen: jalostustoimikunta@shetlanninlammaskoirat.fi. Lisätietoa jalostustarkastuksista täällä.

Ulkomuodon ihanneprofiilin lisäksi nettisivuille lisättiin myös keväällä hyväksytty MH-
luonnekuvauksen ihanneprofiili
. Löydät ihanneprofiilin nettisivuilta valitsemalla päävalikosta Rotu -> Ihanneprofiilit -> MH-luonnekuvaus

Vanhat tiedotteet

Valitse tiedote

Etsi sivulta