Jalostustoimikunta tiedottaa PEVISA-muutoksista

Kuvituskuva PEVISA uutinen kuvaaja Susanna Suomela

Shetlanninlammaskoirien uusi erityisehto PEVISAan: soopeli x merle -yhdistelmät 

Susanna Suomela esitteli Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunnalle keväällä soopeli x merle -yhdistelmien sallimisesta PEVISA:n erityisehdoissa, joka on ollut käytössä sukulaisroduilla pitkä- ja sileäkarvaisilla collieilla jo viiden vuoden ajan (vuodesta 2019). Soopeli x merle -yhdistelmät ovat shetlanninlammaskoirilla sallittuja rodun kotimaassa Iso-Britanniassa sekä lisäksi useassa muussa maassa, kuten Ruotsissa, Norjassa, Espanjassa, Virossa sekä Yhdysvalloissa. Shetlanninlammaskoirien erityisehdoksi ehdotettiin, että blue merle x soopeli, soopelimerle x soopeli ja tricolour x soopelimerle yhdistelmät sallitaan, jos yhdistelmän soopeliosapuoli on virallisesti geenitestattu M- eli merle-lokukseltaan, ja se ei saa olla genotyypiltään merle. Mikäli soopeli x merle-yhdistelmästä syntyviä soopelipentuja ei geenitestata virallisesti ennen rekisteröintiä merlegeenin suhteen, testaamattomat soopelipennut merkitään jalostuskieltoon. Merle-merle-yhdistelmät olisivat yhä kiellettyjä.

Jalostustoimikunta puolsi esityksen viemistä eteenpäin yhdistyksen hallitukselle, ja hallitus hyväksyi esityksen. Esitys lähetettiin Suomen Kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle, joka on hyväksynyt 28.5.2024 kokouksessaan shetlanninlammaskoirien PEVISA:an uuden erityisehdon koskien soopelin ja merlen väristen koirien yhdistelmiä:

Blue merle x soopeli, soopelimerle x soopeli ja tricolour x soopelimerle yhdistelmät sallitaan, jos merle- geenitesti osoittaa, että soopelin värinen koira ei ole genotyypiltään merle. Tällaisesta yhdistelmästä syntyvät soopelipennut testataan ennen rekisteröintiä merlegeenin suhteen. Testaamattomat soopelipennut merkitään jalostuskieltoon.

Uusi erityisehto on voimassa heti (28.5.2024 alkaen). Huomio: merle-geenitesti tulee olla tehty yhdistelmän soopeliosapuolelle virallisena jo ENNEN ASTUTUSTA Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa, jotka ovat tällä hetkellä Laboklin, Movet tai MyDogDNA.

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta tiedottaa myös seuraavaa:

Shetlanninlammaskoirille aloitetaan merle-testitulosten tallennus. Testi hyväksytään, kun se on tehty jossain Kennelliiton yhteistyölaboratoriossa.

Virallinen lähete M-lokukselle tulee tilata Omakoiran kautta, ja näyte tulee olla eläinlääkärin ottama. Merle-lokuksen lähetteiden tilaus tulee toivottavasti mahdollisimman pian saataville Omakoiraan.

Kyselyt erityisehdosta jalostustoimikunnalle jalostustoimikunta@shetlanninlammaskoirat.fi tai suoraan Suomen Kennelliitolle jalostusposti@kennelliitto.fi 

Shetlanninlammaskoirien uusi PEVISA 1.1.2025-31.12.2027

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyi 28.5.2024 kokouksessaan myös shetlanninlammaskoiran seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2025-31.12.2027:

Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkka- ja kyynärlausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu PRA. Yksittäisen uroksen jälkeläisten enimmäismäärä saa olla korkeintaan sata (100), joista korkeintaan 50 alle viiden (5) vuoden iässä tapahtuneesta astutuksesta. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkka- ja kyynärkuvauslausuntoa, eikä silmätarkastuslausuntoa. (nartut 1 pentue, urokset 2 pentuetta)

Uusi PEVISA astuu tältä osin voimaan 1.1.2025.

Artikkelikuva: Suomela Susanna

Vanhat tiedotteet

Valitse tiedote

Etsi sivulta