Terveys

Sheltti on suhteellisen terve rotu. Sheltin perinnöllisiä sairauksia ovat mm.

  • CEA (Collie Eye Anomaly = ryhmä perinnöllisiä, synnynnäisiä, etupäässä silmänpohjan suonikalvon (koroidea) ja kovakalvon (sklera) vajaakehityksestä tai kehityshäiriöstä johtuvia muutoksia)
  • PRA(progressive retinal atrophy = etenevä verkkokalvon surkastuma)
  • Distichiasis/ektooppinen cilia(ylimääräiset ripset, jotka tulevat ulos joko normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen reunasta (distichiasis) tai luomen sisäpinnalta (ektooppinen cilia))
  • lonkka- ja kinnerviat

Sheltti kuuluu PEVISAan silmien, lonkkien ja kyynärien osalta, joten jokaisen rekisteröidyn pentueen vanhempien tulee olla virallisesti silmäpeilattuja sekä lonkka- ja kyynärkuvattuja. Silmätarkastuslausunto ei saa olla vanhempi kuin 24kk. Alle vuoden ikäisenä tehty silmätarkastuslausunto on voimassa 12kk.

Sheltin silmät tulisi tarkastaa sekä pentuna että aikuisena. Pentuiässä voidaan todeta, sairastaako pentu CEA:n lievintä muotoa eli CRD:tä, joka saattaa peittyä koiran tultua vanhemmaksi. Toisaalta pennulla saattaa olla CEA:n vaikeampi aste eli coloboma, mikä voi tulla näkyviin vasta kun koira on hieman vanhempi. Sopivat tarkastusiät ovat esim. 6 viikkoa ja 1 vuosi. PRA ilmenee koiralla usein vasta vanhemmalla iällä, joten kaikki koirat on hyvä silmätarkastuttaa uudelleen yli 6-vuotiaina. CEA:n suhteen on olemmassa geenitesti, jolla voidaan selvittää, periyttääkö koira CEA-sairautta. PRA-geenitesti on vasta kehitteillä.

Lonkkatilanne shelteillä on suhteellisen hyvä, vuosina 2016-2020 kuvatuista koirista 79%:lla oli A tai B-lonkat. Shelteiltä kuvataan lonkkia noin 40-50% koirista.

Sheltille tyypillisenä sairautena voidaan pitää ”kinnervikaa”(akillesjänteen luksaatio). Se, miten kinnervika periytyy, ei ole vielä selvillä. Yleensä akillesjänteen luksaatio vaatii leikkaushoidon. Kun etsit itsellesi sopivaa pentua, kysy kasvattajalta vanhempien ja lähisuvun terveystietoja!

Miten itse voit vaikuttaa rodun terveystilanteeseen?

Voit vaikuttaa tekemällä sheltillesi viralliset silmä- ja luustotutkimukset (ainakin lonkat ja kyynärät, myös selän saa helposti samalla), sillä jokaisen koiran terveystiedot ovat tärkeitä. Jalostuskoirien lisäksi on tärkeää tietää, millaisia tuloksia on jalostuskoirien siskoilla, veljillä ja jälkeläisillä: tällöin kasvattajat voivat jatkossa tehdä päätöksiä, jotka vievät rotua mahdollisimman todennäköisesti terveeseen suuntaan.

Voit myös itse reagoida ajoissa ja ennakoida oman koirasi parempaa terveyttä iän karttuessa, kun tiedät, millaisista paloista se on rakentunut: voit liikuttaa sitä järkevästi ja tarvittaessa aloittaa vaikka sopivat lisäravinteet ajoissa tukemaan tervettä elämää mahdollisimman pitkälle.

Etsi sivulta