MH-luonnekuvaus

MH-luonnekuvauksessa reaktioiden kuvausasteikko on voimakkuusasteikko pienimmästä reaktiosta suureen (1-5, 1 = pienin reaktio tai ei reaktiota, 5 = suurin reaktio). MH-luonnekuvauksen kuvaustuloksesta persoonallisuuspiirteet ja koiran tai rodun persoonallisuusprofiili voidaan laskea kuvattujen reaktioiden ja niiden voimakkuuden perusteella tai tarkastella yksittäisiä reaktioita ja niiden voimakkuutta.

1a. KONTAKTI - Tervehtiminen

 • 1 - Hylätty

  Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra

 • 2 - Ei-toivottava

  Välttää kontaktia, väistää

 • 3 - Ihanne

  Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä

 • 4 - Ihanne

  Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen

 • 5 - Hyväksyttävä

  Mielistelevä kontaktinotossa, hyppii, vinkuu, haukkuu, jne.

1b. KONTAKTI - Yhteistyö

 • 1 - Ei-toivottava

  Ei lähde vieraan ihmisen mukaan / Ei kokeilla

 • 2 - Hyväksyttävä

  Lähtee mukaan haluttomasti

 • 3 - Ihanne

  Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta

 • 4 - Ihanne

  Lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TO:sta

 • 5 - Hyväksyttävä

  Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TO:sta

1c. KONTAKTI - Käsittely

 • 1 - Hylätty

  Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra

 • 2 - Ei-toivottava

  Väistää tai hakee tukea ohjaajasta

 • 3 - Ihanne

  Hyväksyy käsittelyn

 • 4 - Ihanne

  Hyväksyy ja ottaa kontaktia

 • 5 - Hyväksyttävä

  Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla

2a. LEIKKI 1 - Leikkihalu

 • 1 - Ei-toivottava

  Ei leiki - ei osoita kiinnostusta

 • 2 - Hyväksyttävä

  Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

 • 3 - Ihanne

  Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/ vähenee

 • 4 - Ihanne

  Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen

 • 5 - Hyväksyttävä

  Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen

2b. LEIKKI 1 - Tarttuminen

 • 1 - Hyväksyttävä

  Ei tartu esineeseen

 • 2 - Ihanne

  Ei tartu, nuuskii esinettä

 • 3 - Ihanne

  Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla

 • 4 - Ihanne

  Tarttuu heti koko suulla

 • 5 - Hyväksyttävä

  Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista

2c. LEIKKI 1 - Puruote ja taisteluhalu

 • 1 - Ihanne

  Ei tartu esineeseen

 • 2 - Ihanne

  Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan

 • 3 - Ihanne

  Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/ Korjailee otetta

 • 4 - Hyväksyttävä

  Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes TO irrottaa

 • 5 - Ei-toivottava

  Tarttuu heti koko suulla, vetää tempoo, ravistaa - kunnes TO irrottaa

3a. TAKAA-AJO

 • 1 - Ihanne

  Ei aloita

 • 2 - Ihanne

  Aloittaa, mutta keskeyttää

 • 3 - Ihanne

  Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista

 • 4 - Ihanne

  Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille

 • 5 - Hyväksyttävä

  Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille

3b. TARTTUMINEN

 • 1 - Ihanne

  Ei kiinnostu saaliista/Ei juokse perään

 • 2 - Ihanne

  Ei tartu, nuuskii saalista

 • 3 - Ihanne

  Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä

 • 4 - Ihanne

  Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa

 • 5 - Ihanne

  "Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sekuntia"

4. AKTIVITEETTITASO

 • 1 - Ei-toivottava

  Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen

 • 2 - Ihanne

  Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata

 • 3 - Ihanne

  Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja

 • 4 - Hyväksyttävä

  Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen

 • 5 - Ei-toivottava

  Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana / Rauhaton koko ajan

5a. ETÄLEIKKI - Kiinnostus

 • 1 - Ei-toivottava

  Ei kiinnostu avustajasta

 • 2 - Hyväksyttävä

  Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja

 • 3 - Ihanne

  Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja

 • 4 - Hyväksyttävä

  Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä

 • 5 - Ei-toivottava

  Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä

5b. ETÄLEIKKI - Uhka/aggressio

 • 1 - Ihanne

  Ei osoita uhkauseleitä

 • 2 - Hyväksyttävä

  Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensimmäisessä osassa

 • 3 - Hyväksyttävä

  Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensimmäisessä tai toisessa osassa

 • 4 - Ei-toivottava

  Osoittaa useampia uhkaus- eleitä osion ensimmäisessä osassa

 • 5 - Hylätty

  Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa.

5c. ETÄLEIKKI - Uteliaisuus

 • 1 - Ihanne

  Ei saavu avustajan luo

 • 2 - Ihanne

  Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo

 • 3 - Ihanne

  Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo

 • 4 - Ihanne

  Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä

 • 5 - Ihanne

  Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua

5d. ETÄLEIKKI - Leikkihalu

 • 1 - Ihanne

  Ei osoita kiinnostusta

 • 2 - Ihanne

  Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

 • 3 - Ihanne

  Leikkii - voi tarttua varovasti, mutta ei vedä

 • 4 - Ihanne

  Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen

 • 5 - Ihanne

  Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota

5e. ETÄLEIKKI - Yhteistyö

 • 1 - Ihanne

  Ei osoita kiinnostusta

 • 2 - Ihanne

  Kiinnostuu, mutta keskeyttää

 • 3 - Ihanne

  On kiinnostunut leikkivästä avustajasta

 • 4 - Ihanne

  Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta

 • 5 - Ihanne

  Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään

6a. YLLÄTYS - Pelko

 • 1 - Ihanne

  Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti

 • 2 - Ihanne

  Kyykistyy ja pysähtyy

 • 3 - Ihanne

  Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista

 • 4 - Ihanne

  Pakenee enintään 5 metriä

 • 5 - Hyväksyttävä

  Pakenee enemmän kuin 5 metriä

6b. YLLÄTYS - Puolustus/aggressio

 • 1 - Ihanne

  Ei osoita uhkauseleitä

 • 2 - Ihanne

  Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä

 • 3 - Hyväksyttävä

  Osoittaa useita uhkauseleitä

 • 4 - Hylätty

  Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä

 • 5 - Hylätty

  Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra

6c. YLLÄTYS - Uteliaisuus

 • 1 - Ei-toivottava

  Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan/Ei mene ajoissa

 • 2 - Hyväksyttävä

  Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa

 • 3 - Ihanne

  Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä

 • 4 - Ihanne

  Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin

 • 5 - Ihanne

  Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua

6d. YLLÄTYS - Jäljellejäävä pelko

 • 1 - Ihanne

  Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä

 • 2 - Ihanne

  Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla

 • 3 - Hyväksyttävä

  Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen

 • 4 - Ei-toivottava

  Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla

 • 5 - Hylätty

  Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla

6e. YLLÄTYS - Jäljellejäävä kiinnostus

 • 1 - Ihanne

  Ei osoita kiinnostusta haalariin

 • 2 - Ihanne

  Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla

 • 3 - Hyväksyttävä

  Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria vähintään kahdella ohituskerralla

 • 4 - Hylätty

  Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee

 • 5 - Hylätty

  Puree haalaria tai leikkii sen kanssa vähintään kahdella ohituskerralla

7a. ÄÄNIHERKKYYS - Pelko

 • 1 - Ihanne

  Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti

 • 2 - Ihanne

  Kyykistyy ja pysähtyy

 • 3 - Ihanne

  Väistää kääntämättä pois katsettaan

 • 4 - Hyväksyttävä

  Pakenee enintään 5 metriä

 • 5 - Hyväksyttävä

  Pakenee enemmän kuin 5 metriä

7b. ÄÄNIHERKKYYS - Uteliaisuus

 • 1 - Ei-toivottava

  Ei mene katsomaan

 • 2 - Hyväksyttävä

  Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa

 • 3 - Ihanne

  Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vieressä

 • 4 - Ihanne

  Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin

 • 5 - Ihanne

  Menee räminälaitteen luo ilman apua

7c. ÄÄNIHERKKYYS - Jäljellejäävä pelko

 • 1 - Ihanne

  Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita tai väistämistä

 • 2 - Ihanne

  Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla

 • 3 - Hyväksyttävä

  Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohitus- kerran jälkeen

 • 4 - Ei-toivottava

  Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla

 • 5 - Hylätty

  Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla

7d. ÄÄNIHERKKYYS - Jäljellejäävä kiinnostus

 • 1 - Ihanne

  Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan

 • 2 - Ihanne

  Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla

 • 3 - Hyväksyttävä

  Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta vähintään kahdella ohituskerralla

 • 4 - Hylätty

  Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee

 • 5 - Hylätty

  Puree laitetta tai leikkii sen kanssa vähintään kahdella ohituskerralla

8a. AAVEET - Puolustus/aggressio

 • 1 - Ihanne

  Ei osoita uhkauseleitä

 • 2 - Hyväksyttävä

  Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä

 • 3 - Ei-toivottava

  Osoittaa useita uhkauseleitä

 • 4 - Hylätty

  Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä

 • 5 - Hylätty

  Osoittaa uhkauseleitä ja useampia hyökkäyksiä

8b. AAVEET - Tarkkaavaisuus

 • 1 - Hyväksyttävä

  Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta / Ei kiinnostu lainkaan

 • 2 - Hyväksyttävä

  Katselee aaveita silloin tällöin

 • 3 - Ei-toivottava

  Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista

 • 4 - Ihanne

  Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja

 • 5 - Ihanne

  Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan

8c. AAVEET - Pelko

 • 1 - Ihanne

  On ohjaajan edessä tai sivulla

 • 2 - Ihanne

  On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa

 • 3 - Ihanne

  On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä

 • 4 - Hyväksyttävä

  On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä

 • 5 - Ei-toivottava

  Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta / Pakenee

8d. AAVEET - Uteliaisuus

 • 1 - Ei-toivottava

  Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois / Ei mene ajoissa

 • 2 - Hyväksyttävä

  Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa

 • 3 - Ihanne

  Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä

 • 4 - Ihanne

  Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin

 • 5 - Ihanne

  Menee katsomaan ilman apua

8e. AAVEET - Kontaktinotto aaveeseen

 • 1 - Ei-toivottava

  Torjuu kontaktia / Ei mene ajoissa

 • 2 - Hyväksyttävä

  Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen

 • 3 - Hyväksyttävä

  Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin

 • 4 - Ihanne

  Ottaa itse kontaktia avustajaan

 • 5 - Hyväksyttävä

  Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu

9a. LEIKKI 2 - Leikkihalu

 • 1 - Ei-toivottava

  Ei leiki - ei osoita kiinnostusta

 • 2 - Hyväksyttävä

  Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

 • 3 - Ihanne

  Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee

 • 4 - Ihanne

  Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen

 • 5 - Hyväksyttävä

  Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen

9b. LEIKKI 2 - Tarttuminen

 • 1 - Hyväksyttävä

  Ei tartu esineeseen

 • 2 - Ihanne

  Ei tartu, nuuskii esinettä

 • 3 - Ihanne

  Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla

 • 4 - Ihanne

  Tarttuu heti koko suulla

 • 5 - Hyväksyttävä

  Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista

10. AMPUMINEN

 • 1 - Ihanne

  Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön

 • 2 - Ihanne

  Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön

 • 3 - Ihanne

  Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen

 • 4 - Hyväksyttävä

  Keskeyttää leikin/passiivisuuden, lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms. kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen

 • 5 - Hylätty

  Häiriintynyt, pelokas / Yrittää paeta / Ohjaaja luopuu ampumisesta

Etsi sivulta