Distichiasis

Distichiasis ylimääräiset ripset, jotka tulevat ulos joko normaalin ripsirivin sisäpuolelta luomen reunasta.

Ektooppinen cilia luomen sisäpinnalta ulos tulevat ylimääräiset ripset.

Silmäsairaudet

Silmäsairaudet