Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 10 ja 24§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018.

Rekisterinpitäjä

Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry (jäljempänä yhdistys)
Y 2583357-8
c/o Seija Sipola
Nielutie 3 , 90810 Kiviniemi
Puhelin 0400 582241

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jaana Karonen
Koivumäenpuisto 15, 05200 Rajamäki
Sähköpostiosoite: jasensihteeri@shetlanninlammaskoirat.fi

Rekisterin nimi

Flomembers/sheltit jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yhdistyksen jäsenien tietojen ylläpitäminen, joita tarvitaan Sheltit-lehden sekä palkintojen postituksessa ja yhteydenpidossa Suomen Kennelliittoon.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöintitiedot:

  • nimi, osoite, (puhelinnumero), sähköpostiosoite, syntymäaika (alaikäisiltä), kotipaikkakunta
  • liittymispäivämäärä, jäsentyyppi, alajaosto, jäsenmaksutiedot
  • mahdolliset jäsenkorttiliitokset (perhejäsenet)

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan tulevilta jäseniltä. Yhdistyksen nettisivuilla on ohjeet ”näin liityt jäseneksi” sekä valmis liittymislomake, vapaamuotoisella anomuksella kirjallisesti sekä kasvattajan liittämät pentujen ostajat, kysyttyään ensi luvan pennun ostajalta jäseneksi liittämisestä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  • Henkilön perustietoja voidaan luovuttaa seuraavissa käyttötarkoituksissa:
  • yhdistyksen sihteerillä on katseluoikeus
  • alajaostoille kokousten äänioikeuden tarkistusta varten
  • kirjapainolle lehden postitusta varten
  • Suomen Kennelliitolle ja viranomaisille
  • jalostustoimikunnalle jäsenyyden tarkistusta varten

Tietoja EI luovuteta suoramarkkinointiin

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Rekisteritietoihin on pääsy vain nimetyillä yhdistyksen toimihenkilöillä, joilla on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot korjataan. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen asiaa koskeva pyyntö rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaa suostumukseen. Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen tai aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen (ja allekirjoitettu) asiaa koskeva ilmoitus rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.