Geenitestaus

Geenitestitulosten tallennus jalostustietokantaan shetlanninlammaskoirille on alkanut tammikuussa 2024

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt 8/2023 kokouksessaan shetlanninlammaskoirille tallennettavaksi seuraavat geenitestit KoiraNet Jalostustietojärjestelmään:

 • Collie eye anomaly (CEA)
 • Etenevä verkkokalvon rappeuma (CNGA1-PRA)
 • Lääkeaineyliherkkyys (MDR1).

Sähköiset lähetteet ovat avattu yllä mainituille geenitesteille Omakoiraan 10.1.2024 ja geenitestitulosten tallennus voi alkaa. Tulokset tulevat näkymään jalostustietojärjestelmässä merkinnällä normaali, kantaja tai sairas. Tulokset hyväksytään laboratorioista Laboklin, Movet ja MyDogDNA/Wisdom panel.

Testin tilaaminen ja tuloksen tallennus

 1. Testien tilaamiseen liittyvät ohjeet varmistetaan halutun laboratorion kautta ja koiralle varataan näytteenotto (esim. kaikki Suomessa toimivat eläinlääkärit ovat hyväksyttyjä näytteenottajia).
 2. Ennen näytteenottoa koiralle tilataan Omakoira-palvelussa tai sen mobiilisovelluksessa lähetteet haluttuja geenitestejä varten (”DNA-tutkimukset”-valinnan alta löytyy kaikki kolme vaihtoehtoa). Vielä rekisteröimättömälle pentueelle tai sen osalle voi tilata lähetteitä, kun pennut on tallennettu Omakoiran pentueilmoitukselle.
 3. Näytteenottajalle kerrotaan, että tulokset halutaan tallennettavaksi Kennelliittoon, jotta hän tietää käydä vahvistamassa näytteenoton Omakoira-palvelun kautta.
 4. Näyte toimitetaan eteenpäin laboratoriolle, joka tulosten valmistuttua puolestaan toimittaa ne sekä tilaajalle, että tallentaa ne suoraan Kennelliiton tietokantaan. Tulosten tallentamisen viiveissä toivomme ensisijaisesti yhteydenottoa laboratorioon.

Aiemmin saadut tulokset

Ennen tallennuksen aloittamista saadut tulokset voidaan tallentaa Kennelliitossa takautuvasti vain testatulle koiralle syntyneen pentueen rekisteröinnin yhteydessä. Tällöin tulosraportista (tai muista tuloksen mukana toimitetuista dokumenteista) tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

 • näytteen on ottanut virallinen näytteenottaja
 • tunnistusmerkintä on tarkastettu näytteenottohetkellä
 • näytteenottopäivä
 • tutkimuspäivä
 • tutkimus on tehty Kennelliiton hyväksymässä laboratoriossa.

Polveutumisen perusteella terve

Polveutumisen perusteella terve -statusta ei valitettavasti ole vielä teknisesti toteutettu Kennelliiton järjestelmissä, eikä merkintää siis tällä hetkellä tehdä.

Kun tekninen toteutus on valmis, on koiralle tarkoitus kirjata tieto, että se on sairauden suhteen terve (eli normaali) polveutumisen perusteella. Kirjaus tehdään korkeintaan kolme sukupolvea eteenpäin geneettisesti terveen testituloksen saaneista koirista. Tämän jälkeen on koira tai sen jälkeläiset testattava uudestaan, jos niille halutaan tulos. Polveutumisen perusteella terveeksi voidaan merkitä vain Kennelliiton tietokantaan tallennettujen tulosten perusteella. Polveutumisen perusteella terve koira vastaa jalostuskäytössä terveeksi testattua.

Ulkomaiset ja tuontikoirat

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään samaa sairautta koskevat ulkomaiset tulokset, vaikka testejä ei ole tehty Kennelliiton erikseen hyväksymässä laboratoriossa. Tulosraporttiin tai erilliseen näytteenottotodistukseen on oltava kirjattu koiran tunnistusmerkintä ja siitä on ilmettävä, että näyte on eläinlääkärin tai laboratorion edustajana toimivan näytteenottajan ottama.

Kaikissa epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä Kennelliittoon: jalostusposti@kennelliitto.fi.

Voit lukea lisää aiheesta Kennelliiton sivuilta Geenitestit mahdollistavat sairauksien kantajien turvallisen jalostuskäytön.

Etsi sivulta