PEVISA-ohjelma

Shetlanninlammaskoirien PEVISA-ohjelma 1.1.2021-31.12.2022:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärnivelkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Lisäksi todetaan ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa:
Ei vaadita lonkka- ja kyynärnivellausuntoa.

Ohjelma on voimassa 1.1.2021-31.12.2022 asti. Ohjelma jatkuu 31.12.2025 asti, mikäli rodulla on 1.1.2023 voimassa oleva JTO.

Nykyisen koirarekisteriohjeen mukaan ulkomaisten urosten kohdalla hyväksytään kaksi toistaiseksi voimassa olevalla poikkeusluvalla rekisteröityä pentuetta riippumatta siitä, missä astutus tapahtuu.

PEVISA-ohjelma 31.12.2020 asti:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Kaikkien PEVISA-ohjelmaan kuuluvien terveyslausuntojen on oltava voimassa koiran astutushetkellä, jotta pennut voidaan rekisteröidä normaalisti.

Kennelliitto pyytää huomioimaan, että röntgenkuvaukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen odotettavissa olevaa juoksua. Lausuntojen saaminen voi kestää pitkään.

Röntgenkuvat lausutaan Kennelliitossa ja niiden lausunto on voimassa vasta, kun tulos on maksettu ja kirjautunut KoiraNettiin. Röntgenlausunnot ovat voimassa koiran koko eliniän. 

Silmälausunnon antaa niiden lausumisoikeudet omaava eläinlääkäri ja se tulee voimaan lausumishetkellä. Silmälausunto on voimassa rodun PEVISA-ohjelmassa määritellyn ajan. Vanhentunut lausunto on uusittava ennen seuraavaa astutusta.

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset PEVISA-ohjelmassa:

Ulkomaisille uroksille on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa poiketa PEVISA-ohjelmasta lonkkatuloksen osalta. Poikkeuslupa koskee ulkomailla tapahtuvista astutuksista ja tuontispermalla tapahtuvista siemennyksistä syntyvien pentueiden rekisteröintiä. Poikkeuslupa ei koske Suomessa vierailevalla ulkomaisella uroksella tapahtuvia astutuksia. Suomessa vieraileva uros voidaan tarvittaessa joko tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti tai rotujärjestöltä voi hakea tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle. Rotujärjestön puollon jälkeen asia siirtyy Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan (JTT:n) päätettäväksi.

Poikkeuslupa tulee olla myönnettynä koiran astutushetkellä, jotta pennut voidaan rekisteröidä normaalisti. (Katso myös Suomen Kennelliitto ry:n Koirarekisteriohje 2017 kohta 9: Ulkomaisen uroksen jalostuskäyttö). Huom! Astutushetkellä ulkomaisella uroksella tulee olla voimassa oleva silmälausunto (ei vanhempi kuin 24kk).