PEVISA-ohjelma

Shetlanninlammaskoirien PEVISA-ohjelma 1.1.2023-31.12.2024:

  • Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärnivelkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

  • Rotukohtainen erityisehto (voimassa 28.5.2024 alkaen): Blue merle x soopeli, soopelimerle x soopeli ja tricolour x soopelimerle yhdistelmät sallitaan, jos merle- geenitesti osoittaa, että soopelin värinen koira ei ole genotyypiltään merle. Tällaisesta yhdistelmästä syntyvät soopelipennut testataan ennen rekisteröintiä merlegeenin suhteen. Testaamattomat soopelipennut merkitään jalostuskieltoon. Yhdistelmän soopeliosapuoli pitää olla virallisesti geenitestattu M-lokuksen osalta ennen astutusta.

  • Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: ei vaadita lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus- tai silmätarkastuslausuntoa (2 pentuetta).

  • Ulkomaisia, jalostuslainaan tuotuja narttuja koskeva poikkeus: ei vaadita lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus- tai silmätarkastuslausuntoa (1 pentue).

  • Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä: Merle-merle-yhdistelmät.

Vuodesta 2023 lähtien ulkomaisilta uroksilta ei vaadita silmätarkastuslausuntoa kahteen Suomessa syntyvään pentueeseen. Astutuksen tai siemennyksen sijainnilla ei ole enää merkitystä. Jos ulkomaista urosta käytetään jalostukseen Suomessa vielä kahden rekisteröidyn pentueen jälkeen, silloin sitä koskee samat PEVISA-ehdot kuin kotimaisiakin uroksia.

Ulkomaiselle, jalostuslainaan tuodulle nartulle voidaan rekisteröidä yksi pentue poiketen PEVISA-ehdoista. Ulkomaisella jalostuslainaan tuodulla nartulla tarkoitetaan narttua, jonka omistaja/omistajat asuvat ulkomailla ja jonka jalostusoikeus on luovutettu Suomessa asuvalle henkilölle. Jalostuslainaan tuotavan nartun on täytettävä yleiset koirarekisterissä olevat ehdot, mm. nartun tulee olla täyttänyt 18 kk ja sillä on korkeintaan neljä aikaisempaa pentuetta.

Poikkeusluvat PEVISA-ehdoista tulee aina hakea ajoissa jalostustoimikunnalta jo ennen astutusta.

Ohjelma on voimassa 1.1.2023-31.12.2024 asti. Uusi PEVISA-ohjelma tulee voimaan 1.1.2025 ja on voimassa 31.12.2027 asti.

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyi 28.5.2024 kokouksessaan shetlanninlammaskoiran seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2025-31.12.2027:

Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkka- ja kyynärlausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu PRA. Yksittäisen uroksen jälkeläisten enimmäismäärä saa olla korkeintaan sata (100), joista korkeintaan 50 alle viiden (5) vuoden iässä tapahtuneesta astutuksesta. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkka- ja kyynärkuvauslausuntoa, eikä silmätarkastuslausuntoa. (nartut 1 pentue, urokset 2 pentuetta)

Etsi sivulta