PEVISA-ohjelma

Shetlanninlammaskoirien PEVISA-ohjelma 1.1.2023-31.12.2027:

  • Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärnivelkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

  • Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: ei vaadita lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus- tai silmätarkastuslausuntoa (2 pentuetta).

  • Ulkomaisia, jalostuslainaan tuotuja narttuja koskeva poikkeus: ei vaadita lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus- tai silmätarkastuslausuntoa (1 pentue).

  • Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä: Merle-merle-yhdistelmät ja lisäksi soopeli-merle-yhdistelmät.

Vuodesta 2023 lähtien ulkomaisilta uroksilta ei vaadita silmätarkastuslausuntoa kahteen Suomessa syntyvään pentueeseen. Astutuksen tai siemennyksen sijainnilla ei ole enää merkitystä. Jos ulkomaista urosta käytetään jalostukseen Suomessa vielä kahden rekisteröidyn pentueen jälkeen, silloin sitä koskee samat PEVISA-ehdot kuin kotimaisiakin uroksia.

Ulkomaiselle, jalostuslainaan tuodulle nartulle voidaan rekisteröidä yksi pentue poiketen PEVISA-ehdoista. Ulkomaisella jalostuslainaan tuodulla nartulla tarkoitetaan narttua, jonka omistaja/omistajat asuvat ulkomailla ja jonka jalostusoikeus on luovutettu Suomessa asuvalle henkilölle. Jalostuslainaan tuotavan nartun on täytettävä yleiset koirarekisterissä olevat ehdot, mm. nartun tulee olla täyttänyt 18 kk ja sillä on korkeintaan neljä aikaisempaa pentuetta.

Poikkeusluvat PEVISA-ehdoista tulee aina hakea ajoissa jalostustoimikunnalta jo ennen astutusta.

Ohjelma on voimassa 1.1.2023-31.12.2027 asti.

Etsi sivulta