Geenitutkimukset

Yhdistys kutsuu jäsenensä geenitutkimukseen!

Shetlanninlammaskoirat ry pyrkii yhteistyössä professori Hannes Lohen tutkimusryhmän kanssa lisäämään tietoa rodun geneettisistä piirteistä ja edistämään rodulle tyypillisten perinnöllisten tautien tutkimusta. Tavoitteena on kerätä koirangeenitutkimukseen tuhat shetlanninlammaskoiran verinäytettä, jolla määrällä sheltit nousevat mukaan tutkimuksen eturiviin. Jo nyt sheltit ovat mukana silmäsairauksia käsittelevässä tutkimuksessa sekä käyttäytymistutkimuksessa, mutta näytteitä kaivataan lisää. Huomaathan, että jokainen yksittäinen näyte on tärkeä tavoitteen saavuttamisessa. Neuvoja näytteenottotilaisuuksien järjestämiseen saa jalostustoimikunnalta (jalostustoimikunta@shetlanninlammaskoirat.fi). Omasta koirastaan voi luovuttaa helposti näytteen myös eläinlääkärillä käynnin yhteydessä (ks. jäljempänä).

Geenitutkimukseen liittyviä erityistoiveita:

a) Päivittää jo annettujen yli 700 näytteen osalta koirien terveystilanne. Jos koirastasi on jo verinäyte pankissa ja terveystilanteesta on uutta tietoa, päivitä koiran tiedot joko erillisellä lomakkeella tai jopa vapaamuotoisella sähköpostilla. Ao. sivulta löytyvät tarkemmat ohjeet ja osoitteet: http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/terveystietojen-paivittaminen/

b) Näytteitä silmäsairaista ja taudin kantajista. Jos koirallasi on eläinlääkärin diagnosoima silmäsairaus (esim. coloboma, kaihi, PRA) tai se on sellaisen tunnettu kantaja, merkitse näytteenottolomakkeeseen tieto tästä). PRA:n kohdalla kiinnostusta on myös kantajan 1. polven jälkeläisiin, joilla on 50% todennäköisyys olla kantajia. Erityisesti tutkimusryhmä on myös kiinnostunut coloboma –diagnosoiduista koirista, joiden molemmat vanhemmat ovat terveeksi geenitestattuja tunnetun CEA:n suhteen.

c) Käyttäytymistutkimus. Koirien luonneominaisuudet periytyvät vahvasti. Shelteissä on sekä hyvin arkoja että rohkeita yksilöitä. Tutkimusryhmällä on tällä hetkellä käynnissä mm. arkuuteen ja ääniarkuuteen sekä ylivilkkauteen liittyvät tutkimukset, joihin joihin 8.7.2016 mennessä oli shelteistä jo 393 kyselyvastausta. Voit osaltasi edelleen edistää tutkimusta osallistumalla käyttäytymiskyselyyn sekä luovuttamalla koirasta verinäytteen: http://www.koirangeenit.fi/projektit/tutkimusprojektit/kayttaytymistutkimukset/

d) Rodun terveet yksilöt. Kaikissa tutkimuksissa oleellisen osan muodostavat luotettavat kontrollit. Shelteissä on runsaasti yli 10-vuotiaita terveinä säilyneitä koiria, jotka ovat ihanteellisia kontrolleja esim. silmäsairauksia tutkittaessa. Jos omistat tällaisen koiran, tule edistämään tutkimusta ja luovuttamaan näyte rodun tulevaisuuden hyväksi.

Kuinka voin luovuttaa koirastani verinäytteen?

i) Käyttäessäsi koirasi eläinlääkärillä terveystarkastuksessa, rokotuksessa, lonkkakuvauksessa tai silmäpeilauksessa voit pyytää ottamaan koirasta näytteen toimitettavaksi Hannes Lohen koirangeenitutkimukseen. Koirangeenit.fi -sivustolla on lista eläinlääkäriasemista, jotka erityisesti ovat Lohen kanssa yhteistyössä: http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/yhteistyoelainlaakariasemat/. Evidensia-ketjun kanssa Lohen ryhmä on solminut v. 2016 sopimuksen, jonka ansiosta näytteitä kerätään kaikissa toimipisteissä jopa maksutta kliinisen tutkimuksen tai toimenpiteen yhteydessä: http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/yhteistyo-evidensia- ketjun-kanss/

ii) Joukkonäytteidenottotilaisuudet. Shetlanninlammaskoirat ry kannustaa jäsenyhdistyksiään järjestämään näytteenottotilaisuuksia. Näistä tilaisuuksista voi kysellä alaosastojen hallituksilta. Myös suurten koiratapahtumien yhteydessä on aika ajoin näytteenottotilaisuuksia. Kasvattajia kannustetaan antamaan pentueestaan verinäytteet 6-viikkoistarkastuksen yhteydessä. Pentujen kasvaessa kasvattaja tai pentujen uudet omistajat voivat päivittää tietoja tarpeen mukaan.

 

– Jalostustoimikunta 30.10.2016