Geenitutkimukset

Yhdistys kutsuu jäsenensä geenitutkimukseen!

Shetlanninlammaskoirat ry pyrkii yhteistyössä professori Hannes Lohen/ Helsingin Yliopiston tutkimusryhmän kanssa lisäämään tietoa rodun geneettisistä piirteistä ja edistämään rodulle tyypillisten perinnöllisten tautien tutkimusta. Tavoitteena on kerätä koirangeenitutkimukseen tuhat shetlanninlammaskoiran verinäytettä, jolla määrällä sheltit nousevat mukaan tutkimuksen eturiviin (4/2020 sijalla 12). Jo nyt sheltit ovat mukana silmäsairauksia käsittelevässä tutkimuksessa sekä käyttäytymistutkimuksessa, mutta näytteitä kaivataan lisää. Huomaathan, että jokainen yksittäinen näyte on tärkeä tavoitteen saavuttamisessa. Neuvoja näytteenottotilaisuuksien järjestämiseen saa jalostustoimikunnalta

(jalostustoimikunta [at] shetlanninlammaskoirat.fi).

Omasta koirastaan voi luovuttaa helposti näytteen myös eläinlääkärillä käynnin yhteydessä (ks. jäljempänä).

Geenitutkimukseen liittyviä erityistoiveita

  1. a) Päivittää jo annettujen yli 900 näytteen osalta koirien terveystilanne. Jos koirastasi on jo verinäyte pankissa ja terveystilanteesta on uutta tietoa, päivitä koiran tiedot joko erillisellä lomakkeella tai jopa vapaamuotoisella sähköpostilla. Ao. sivulta löytyvät tarkemmat ohjeet ja osoitteet :

https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/miten-osallistun/

  1. b) Näytteitä silmäsairaista ja taudin kantajista. Jos koirallasi on eläinlääkärin diagnosoima silmäsairaus (esim. coloboma, kaihi, PRA, distichiasis) tai se on sellaisen tunnettu kantaja, merkitse näytteenottolomakkeeseen tieto tästä). PRA:n kohdalla kiinnostusta on myös kantajan 1. polven jälkeläisiin, joilla on 50% todennäköisyys olla kantajia. Erityisesti tutkimusryhmä on myös kiinnostunut coloboma –diagnosoiduista koirista, joiden molemmat vanhemmat ovat terveeksi geenitestattuja tunnetun CEA:n suhteen. Näytteitä tarvitaan myös sairas-diagnoosin saaneiden lähisukulaisista (vanhemmat, sisaret, jälkeläiset) sekä terveistä yli 6-vuotiaista shetlanninlammaskoirista.

https://www.koirangeenit.fi/projektit/tutkimusprojektit/silmasairaudet/coloboma/

  1. c) Käyttäytymistutkimus. Koirien luonneominaisuudet periytyvät vahvasti. Shelteissä on sekä hyvin arkoja että rohkeita yksilöitä. Tutkimusryhmällä on tällä hetkellä käynnissä mm. arkuuteen ja ääniarkuuteen sekä ylivilkkauteen liittyvät tutkimukset, joihin joihin 14.4.2020 mennessä oli shelteistä jo 342  (tavoiteotoskoko 623) kyselyvastausta. Rotukohtaiset tavoiteotoskoot perustuvat viimeisen kymmenen vuoden rekisteröintimääriin. Kun rotu saavuttaa tavoitteen, otoskoko on riittävän suuri tulosten yleistettävyyden varmistamiseksi. Kyselyaineiston kerääminen lopetettiin 7.9.2020 ja tällä hetkellä kertynyttä aineistoa analysoidaan. Tutkimusprojektiin voi edelleen osallistua luovuttamalla verinäytteen koirasta tutkimusryhmälle. Osa koirista saatetaan myöhemmin kyselytulosten perusteella kutsua erillisiin käyttäytymistesteihin tai kliinisiin kokeiluihin, joista tiedotetaan erikseen.

 

  1. d) Rodun terveet yksilöt. Kaikissa tutkimuksissa oleellisen osan muodostavat luotettavatkontrollit. Shelteissä on runsaasti yli 10-vuotiaita terveinä säilyneitä koiria, jotka ovat ihanteellisia kontrolleja esim. silmäsairauksia tutkittaessa. Jos omistat tällaisen koiran, tule edistämään tutkimusta ja luovuttamaan näyte rodun tulevaisuuden hyväksi.

 

Kuinka voin luovuttaa koirastani verinäytteen

  1. e) Käyttäessäsi koirasi eläinlääkärillä terveystarkastuksessa, rokotuksessa, lonkkakuvauksessa tai silmäpeilauksessa, voit pyytää ottamaan koirasta näytteen toimitettavaksi Hannes Lohen koirangeenitutkimukseen.

Koirangeenit.fi -sivustolla on lista eläinlääkäriasemista, jotka erityisesti ovat Lohen kanssa yhteistyössä. Yhteistyöeläinlääkärit ottavat näytteitä tutkimukseen edullisesti, hinnoittelu ja muut yksityiskohdat kannattaa varmistaa etukäteen ko. eläinlääkäriasemalta.:

http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/yhteistyoelainlaakariasemat/

Omistajat yleensä itse kustantavat koiriensa verinäytteiden toimittamisen tutkimusryhmälle. Joukkonäytteenotoissa näytteenotto on usein ilmaista..

Joukkonäytteidenottotilaisuudet. Shetlanninlammaskoirat ry kannustaa jäsenyhdistyksiään järjestämään näytteenottotilaisuuksia. Näistä tilaisuuksista voi kysellä alaosastojen hallituksilta.

Myös suurten koiratapahtumien yhteydessä on aika ajoin näytteenottotilaisuuksia. Kasvattajia kannustetaan antamaan pentueestaan verinäytteet 6-viikkoistarkastuksen yhteydessä. Pentujenkasvaessa kasvattaja tai pentujen uudet omistajat voivat päivittää tietoja tarpeen mukaan.

 

Sappirakon mukoseele

Shetlanninlammaskoirat ry näkee sappirakon mukoseelen vakavasti otettavana ja seurattavana terveysongelmana. Lohen geenitutkimusprojekteissa ei ole tällä hetkellä mucocelen projektia, mutta heillä on ollut jo keskustelua projektin aloittamiseksi. Näytteitä hyvillä tiedoilla/luotettavilla diagnooseilla tulisi saada mahdollisimman paljon, jotta heillä olisi mahdollisuus hakea projektille rahoitusta ja onnistua geenitutkimuksessa.  He toivovat näytteitä sekä mucocele-sairaista että terveeksi todetuista vanhoista koirista. Näytteen lisäksi mahdollisimman tarkat tiedot eläinlääkärin tutkimuksista, miten diagnoosi on tehty, minkä ikäisenä mucocele on todettu yms. 

 Jalostustoimikunta suosittelee näytteiden lähettämistä ko diagnoosin saaneista koirista. Vuoden 2020 aikana on muutamista sappijoukkotarkastuksista lähetetty näytteet Lohen työryhmälle.

 

Jalostustoimikunta 6.7.2021

 

 

Näytteenottotapahtumia

 

Ei tiedossa olevia tapahtumia.

Etsi sivulta