Jalostus

Shetlanninlammaskoirat ry:ssä jalostukseen liittyviä asioita käsittelee yhdistyksen jalostustoimikunta.

Koiranjalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:

  • koiran elämän kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
  • rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen
  • rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen
  • rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen

Etsi sivulta