Vuosikokous 19.3.2022

Muokkaus 17.3.2022: Vuosikokoukseen ilmottautuneille on lähetetty ohjeet ja etäosallistujille linkki kokoukseen keskiviikkona 16.3. Jos et ole saanut viestiä, tarkistathan myös roskapostikansion sähköpostistasi.

 

Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 19.3.2022 klo 12.00 alkaen (äänioikeuden tarkastus klo 11 – 11.50) paikassa Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, 33100 Tampere

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams -etäyhteydellä. Äänestäminen suoritetaan Äänestyskoppi -palvelulla. Kokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen sähköisellä lomakkeella yhdistyksen kotisivuilla: klikkaamalla tästä. Ilmoittautumislomake tulee täyttää riippumatta siitä, aiotko osallistua kokoukseen paikan päällä, vai etänä.

Kokouksessa käsitellään

 • sääntömääräiset asiat
 • sääntömuutosehdotus
 • jalostuksen tavoiteohjelma v. 2023-2027
 • muutosehdotus ja jatkoajan haku Pevisaan
 • valitaan edustajat SKL-FKK:n yleiskokoukseen ja valtuustoon kausille 2023-2025.

Jalostuksen tavoiteohjelmaehdotukseen on voinut tutustua etukäteen 5.3.2022 alkaen (SKL:n ennakkotarkastus vahvistunut 8.9.2022).

Paikan päällä kahvitarjoilu, tervetuloa!

Ilmoittautumisen lisätiedot lisätty pe 11.2.2022:

Äänestyksissä käytämme äänestyskoppi.fi -palvelua (myös paikan päällä osallistuvat käyttävät äänestyksissä sähköistä palvelua, joten oma älypuhelin tai kannettava tietokone tulee varata mukaan). Palvelu ei vaadi jäseniltä erillistä tiliä tai kirjautumista. Äänestystilanteissa kokoukseen osallistuva saa sähköpostiinsa linkin äänestykseen.

Kokoukseen pääsee mukaan ja äänioikeuden saa vain ennakkoon ilmoittautumalla! Ilmoittautuminen tulee tehdä 4.3. klo 21 mennessä yllä olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Tarkemmat ohjeet ja aikataulut osallistumisesta sekä kokousmateriaalit toimitetaan  ilmoittautumislomakkeessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen kokousviikolla.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan yhdistyksen tulevaan toimintakauteen!

Sääntömuutosehdotus vuosikokoukselle 19.3.2022.

Muutosehdotus kursivoidulla alleviivatulla tekstillä. Mikäli sääntömuutosehdotus hyväksytään, ehdottaa hallitus jäseneksi liittymismaksuksi 10 e.

3 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä yksityiset henkilöt tai rekisteröidyt yhdistykset. Henkilöjäsenet voivat olla vuosi-, perhe-, nuoriso-, ainais-, tuomari-, kunnia-, asiantuntija- ja kirjeenvaihtajajäseniä. Vuosijäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt henkilö maksamalla vuotuisen jäsenmaksun sekä jäseneksi liittymismaksun. Perhejäseneksi yhdistykseen voivat liittyä henkilöt, jotka kuuluvat jo vuosijäsenenä olevan henkilön ruokakuntaan. Henkilö, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta on nuorisojäsen. Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla 10-kertaisena vuosijäsenen jäsenmaksun. Jäseneksi liittymismaksu ei koske kasvattajan liittämiä jäseniä, perhe- ja nuorisojäseniä. Tuomarijäseneksi voi yhdistyksen hallitus kutsua arvostelutuomarin. Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Asiantuntijajäseneksi voi hallitus nimetä kenneltoimintaa ja rotua hyvin tuntevan henkilön, esim. eläinlääkärin. Kirjeenvaihtajajäseneksi voi hallitus niin ikään nimetä joko suomalaisen tai ulkomaalaisen rodun kasvattajan tai harrastajan.

Kaikki jäsenet kunniajäseniä lukuun ottamatta hyväksyy hallitus. Yhdistysjäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta sen eri tehtävälohkoilla. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on vuosi-, ainais-, perhe- ja kunniajäsenillä sekä yhdistysjäsenillä. Nuoriso-, tuomari-, asiantuntija- ja kirjeenvaihtajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Shetlanninlammaskoirien PEVISA-ohjelma – ehdotus vuosikokoukselle 19.3.2022.

Muutosehdotus alleviivatulla kursivoidulla tekstillä.

Pevisa ehdotus ajalle 1.1.2023 – 31.12.2027
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla

 • lonkkakuvauslausunto,
 • kyynärnivelkuvauslausunto ja
 • voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Kaikkien PEVISA-ohjelmaan kuuluvien terveyslausuntojen on oltava voimassa koiran astutushetkellä, jotta pennut voidaan rekisteröidä normaalisti.

Kennelliitto pyytää huomioimaan, että röntgenkuvaukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen odotettavissa olevaa juoksua. Lausuntojen saaminen voi kestää pitkään.

Röntgenkuvat lausutaan Kennelliitossa ja niiden lausunto on voimassa vasta, kun tulos on maksettu ja kirjautunut KoiraNettiin. Röntgenlausunnot ovat voimassa koiran koko eliniän.

Silmälausunnot antaa niiden lausumisoikeudet omaava eläinlääkäri ja ne tulevat voimaan lausumishetkellä. Silmälausunto on voimassa rodun PEVISA-ohjelmassa määritellyn ajan. Vanhentunut lausunto on uusittava ennen seuraavaa astutusta.

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset PEVISA-ohjelmassa

Ulkomaisille uroksille on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa poiketa PEVISA-ohjelmasta lonkka- ja kyynärniveltuloksen sekä silmälausunnon osalta. Poikkeuslupa koskee

 • ulkomailla tapahtuvista astutuksista ja
 • tuontispermalla tapahtuvista siemennyksistä syntyvien pentueiden rekisteröintiä.

Poikkeuslupa ei koske Suomessa vierailevalla ulkomaisella uroksella tapahtuvia astutuksia.

Suomessa vieraileva uros voidaan tarvittaessa joko

 • tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti tai
 • rotujärjestöltä voi hakea tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle.

Rotujärjestön puollon jälkeen asia siirtyy Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan (JTT:n) päätettäväksi.

Poikkeuslupa tulee olla myönnettynä koiran astutushetkellä, jotta pennut voidaan rekisteröidä normaalisti. (Katso myös Suomen Kennelliitto ry:n Koirarekisteriohje 2017 kohta 9: Ulkomaisen uroksen jalostuskäyttö)

Etsi sivulta