Shelttikilpailuiden sääntöjä

Tällä sivulla on kaikkien Shetlanninlammaskoirat ry:n shelttikilpailuiden säännöt. Eri vuosien tuloksia löydät oikean reunan valikosta.

Sisältö:

 

Näyttelykilpailujen säännöt

Vuoden Sheltti- ja Vuoden Veteraanisheltti-kilpailuihin osallistuu vakituisesti Suomessa asuvan Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n jäsenen omistuksessa oleva, Suomessa rekisteröity shetlanninlammaskoira ilman erillistä ilmoittautumista.

Vuoden Jalostuskoira-kilpailuun omistajan tulee ilmoittaa koiransa. Vuoden Kasvattaja –kilpailuun osallistuvan kasvattajan tulee myös olla yhdistyksen jäsen. Mikäli Suomen Kennelliitolta tulee yhdistykselle ilmoitus jollekin kasvattajalle annetusta huomautuksesta sääntöjen vastaisen toiminnan vuoksi, ko. kasvattaja suljetaan pois kasvattajakilpailusta sinä vuonna.  

Huom! Nord-näyttelytulokset pisteytetään 2018-2020 välisen kokeilukauden ajan kansallisen näyttelyn pisteillä.

>> Palaa alkuun

Vuoden sheltti –kilpailu

Vuoden sheltti –kilpailussa sijoitetaan ne 10 parasta kumpaakin sukupuolta olevaa shetlanninlammaskoiraa, jotka kalenterivuoden aikana ovat saavuttaneet eniten pisteitä näyttelyistä alla olevan pistetaulukon mukaan korkeintaan viidestä (5) näyttelystä, joissa koiran on arvostellut aina eri tuomari. Eniten pisteitä saanut on Vuoden Sheltti ja vastakkaisen sukupuolen suurimman pistemäärän saanut on VSP. Mikäli voittajien pisteet menevät tasan, on voittaja se koira, jolla on enemmän pisteitä, kun HUONOIN tulos viidestä otetaan pois (sitten toiseksi huonoin jne). Ellei tämäkään ratkaise sijoitusta, lasketaan yhdistyksen erikoisnäyttelyistä enemmän pisteitä kerännyt koira voittajaksi. Ellei tämäkään ratkaise sijoitusta, on voittaja se, joka on osallistunut vähemmän näyttelyihin vuoden aikana.

Pisteet lasketaan kaikissa näyttelyluokissa paitsi veteraaniluokassa (eli JUN, NUO, AVO, VAL) shelteille, jotka ovat sijoittuneet PU/PN -luokissa. Vuoden Sheltti ja VSP palkitaan Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n lahjoittamalla kiertopalkinnolla ja kunniakirjalla. Kiertopalkinnon mukana kiertää valokuva-albumi. Palkinnot kiertävät 10 vuotta tai kunnes sama koira voittaa palkinnon 3. kerran. 10 v. jälkeen palkinnon saa omakseen se koira, jolla on eniten kiinnityksiä. Mikäli tämä ei ratkaise saajaa, saa palkinnon se omistaja, jonka koirilla on eniten kiinnityksiä. Ellei tämäkään ratkaise palkinnon saajaa, saa palkinnon edellä mainituista se, jolla on ensimmäinen kiinnitys palkintoon. Lehdessä julkaistaan 25 uroksen ja 25 nartun nimet.

                                                                   Pistetaulukko:

 

                                            kansallinen                 kansainvälinen                   erikois-

                                                 näyttely                        näyttely                       näyttely

ROP                                             6                                  12                                    18

PU/PN 1                                       5                                  10                                    15

PU/PN 2                                       4                                   8                                     12

PU/PN 3                                       3                                   6                                      9

PU/PN 4                                       2                                   4                                      6

 

Ryhmä/BIS sijoitusten pisteet lisätään ROP-pisteisiin (Ryhmänäyttelyistä vain RYP –pisteet)

 

RYP 1            6 p                 BIS 1              11 p

RYP 2            5 p                 BIS 2              10 p

RYP 3            4 p                 BIS 3                9 p

RYP 4            3 p                 BIS 4                8 p

 

Osallistujamääristä tulevat lisäpisteet:

Osallistujat                           Pisteet

10-19                                   1

20-29                                   2

30-39                                   3

40-49                                   4

50-59                                   5

yli 60                                    6

 

>> Palaa alkuun

Ykköskilpailu 2017

Tarkoituksena on kerätä kalenterivuoden aikana näyttelyistä 3x ERI tai tottelevaisuuskokeista kolme (3) ykköspalkintoa tai agilitystä kolme (3) 0-tulosta tai rally-tokossa kolme (3) 90 tai yli pistettä. Nämä vaatimukset täyttävillä koirilla on mahdollisuus saada palkinnoksi RUUSUKE ja/tai nimi lehteen.

YKKÖSRUUSUKKEEN saaneiden koirien nimet julkaistaan SHELTIT-lehden ykkösnumerossa. Myös koiran kuva julkaistaan, mikäli koiran omistaja lähettää tuloksen mukana kuvan ja kuitin kopion suoritetusta maksusta yhdistyksen tilille ja kuvan digitaalisessa muodossa suoraan Sheltit-lehdelle. Maksu 25 EUR sisältää ruusukkeen + kuvan lehteen + ruusukkeen lähetyksen postitse. KAIKKI TILATUT YKKÖSRUUSUKKEET POSTITETAAN ja nimet luetaan vuosikokouksessa.  

NÄYTTELYT

YKKÖSRUUSUKE annetaan kaikille Suomessa asuvien ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsenten omistamille shetlanninlammaskoirille, jotka ovat saaneet kalenterivuoden aikana vähintään kolme (3) kertaa   ERI-palkinnon (punainen nauha) laatuarvostelussa Suomen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä ja jotka on maksettu.  Palkinto annetaan samalle koiralle vain kerran, joten jos ruusuketta ei hanki tuona ensimmäisenä vuotena, ei  sitä voi hankkia myöhemmin.

Omistajat ilmoittavat itse koiriensa tulokset 31.12.2017 mennessä lomakkeella Näyttely-ykkösruusuke 2017 ilmoittautuminen. Sen jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei huomioi-da. Sheltit-lehteen 1/2018 tuleva kuva on lähetettävä suoraan Sheltit-lehdelle osoitteeseen sheltitlehti@gmail.com. Huom. ilmoittakaa koiran oikea, virallinen nimi!

TOTTELEVAISUUSKOKEET

YKKÖSRUUSUKE annetaan kaikille Suomessa asuvien ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsenten omistamille shetlanninlammaskoirille, jotka ovat saaneet kalenterivuoden aikana kolme (3) kertaa 1. palkinnon alokas-, avoimessa-, voittaja- tai erikoisvoittajaluokassa. Palkinto annetaan samalle koiralle vain kerran, joten jos ruusuketta ei hanki tuona ensimmäisenä vuotena, ei sitä voi hankkia myöhemmin. Vain Suomen Kennelliiton virallisissa kokeissa saavutetut tulokset huomioidaan.

Omistajat ilmoittavat itse koiriensa tulokset ja valokuvat 31.12.2017 mennessä lomakkeella Toko-ykkösruusuke 2017 ilmoittautuminen. Sen jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei huomioida. Sheltit-lehteen 1/2018 tuleva kuva on lähetettävä suoraan Sheltit-lehdelle osoitteeseen sheltitlehti@gmail.com. Huom. ilmoittakaa koiran oikea, virallinen nimi!  

AGILITY

annetaan kaikille Suomessa asuvien ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsenten   omistamille shetlanninlammaskoirille, jotka kalenterivuoden aikana ovat saaneet kolme (3) kertaa 0-tuloksen 1., 2. tai 3. luokassa Suomessa pidetyissä virallisissa agilitykilpailuissa. Palkinto annetaan samalle koiralle vain kerran, joten jos ruusuketta ei hanki tuona ensimmäisenä vuotena, ei sitä voi hankkia myöhemmin.
Omistajat ilmoittavat itse koiriensa tulokset ja kuvat 31.12.2017 mennessä lomakkeella Agility-ykkösruusuke 2017 ilmoittautuminenSen jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei huomioida.  Sheltit-lehteen 1/2018 tuleva kuva on lähetettävä suoraan Sheltit-lehdelle osoitteeseen sheltitlehti@gmail.com. Huom. ilmoittakaa koiran oikea, virallinen nimi!

 

RALLY-TOKO

YKKÖSRUUSUKE annetaan kaikille Suomessa asuvien ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsenten omistamille shetlanninlammaskoirille, jotka ovat saaneet kalenterivuoden aikana kolme (3) kertaa 90 pisteen tuloksen alokas-, avoin-, voittaja- tai mestariluokassa. Palkinto annetaan samalle koiralle vain kerran, joten jos ruusuketta ei hanki tuona ensimmäisenä vuotena, ei sitä voi hankkia myöhemmin. Vain Suomen Kennelliiton virallisissa kokeissa saavutetut tulokset huomioidaan.

Omistajat ilmoittavat itse koiriensa tulokset ja valokuvat 31.12.2017 mennessä lomakkeella Rally-toko-ykkösruusuke 2017 ilmoittautuminen. Sen jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei huomioida. Sheltit-lehteen 1/2018 tuleva kuva on lähetettävä suoraan Sheltit-lehdelle osoitteeseen sheltitlehti@gmail.com Huom. ilmoittakaa koiran oikea, virallinen nimi!

 

>> Palaa alkuun

 

Vuoden jalostusuros ja -narttu

Osallistuvalla koiralla oltava virallinen silmä- ja lonkkatulos (ei huonommat kuin C) sekä PRA -tarkastus, joka ei saa kilpailuun osallistumisvuoden lopussa olla yli 24 kuukautta vanha. Osallistuva koira ei saa sairastaa vakavaa perinnöllistä sairautta.

Mukaan kilpailuun ei pääse automaattisesti. Kilpailuun osallistuvan koiran pisteet laskee omistaja, joka ilmoittaa koiransa osallistuvan kilpailuun ja toimittaa pisteet pisteenlaskijoille. Yhdistyksen pisteenlaskijat tarkistavat pisteet kilpailua varten.

Vuoden Jalostuskoirakilpailussa palkitaan 5 eniten pisteitä saanutta urosta ja narttua, jotka molemmat kilpailevat omissa kilpailuissaan. Jalostusnartun pisteet lasketaan vähintään kahden (2) ja enintään viiden (5) parhaan jälkeläisen sijoituksista, yksi tulos (paras) / koira.
Jalostuskoiran pisteet lasketaan vähintään neljän (4) ja enintään kymmenen (10) parhaan jälkeläisen sijoituksista, yksi tulos (paras) / koira. Jälkeläisten on oltava ainakin kahdesta (2) eri pentueesta. Mikäli kilpailun voittajaa ei voida ratkaista johtuen samasta pistemäärästä, katsotaan voittajaksi se, jolla jälkeläisiä on kilpailussa vähemmän. Mikäli tämäkään ei ratkaise paremmuutta, on voittaja se, jonka kilpailuun osallistuvilla jälkeläisillä on enemmän ROP -sijoituksia. Mikäli tämäkään ei ratkaise paremmuutta, on voittaja se, jonka kilpailuun osallistuvilla jälkeläisillä on enemmän pisteitä erikoisnäyttelyistä. Kilpailujen voittajien lopullinen pistemäärä on kuitenkin alkuperäinen pistemäärä, ainoastaan sijoitus muuttuu.

Vuoden Jalostusuros ja -narttu palkitaan Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n lahjoittamalla kiertopalkinnolla ja kunniakirjalla. Kiertopalkinnon mukana kiertää valokuva-albumi. Palkinnot kiertävät 10 vuotta tai kunnes sama koira voittaa palkinnon 3. kerran. 10 vuoden jälkeen palkinnon saa omakseen se koira, jolla on eniten kiinnityksiä. Mikäli tämä ei ratkaise saajaa, saa palkinnon se omistaja, jonka koirilla on eniten kiinnityksiä. Ellei tämäkään ratkaise palkinnon saajaa, saa palkinnon edellä mainituista se, jolla on ensimmäinen kiinnitys palkintoon.

Pisteet:

Vuoden shelttipisteiden mukaan, mutta Vuoden jalostuskoirakilpailuun ilmoitetaan jatkossa vain vähintään SA:n saaneet koirat.

Lisäksi:

ERINOMAINEN (SA) ilman PU/PN -sijoitusta kansallisessa näyttelyssä 1 p. 
ERINOMAINEN (SA)ilman PU/PN -sijoitusta kansainvälisessä näyttelyssä 2 p.        
ERINOMAINEN (SA) ilman PU/PN -sijoitusta erikoisnäyttelyssä 3 p.
MVA 5 p.
KANS MVA 10 p. 

>> Palaa alkuun

 

Vuoden kasvattajakilpailu

Vuoden Kasvattajakilpailussa palkitaan 5 eniten pisteitä saanutta kasvattajaa.

Kasvattajan pisteet lasketaan vähintään kahden (2) ja enintään kuuden (6) parhaan kasvatin sijoituksista, yksi tulos (paras) / koira. Kasvattien on oltava ainakin kahdesta (2) eri pentueesta. Mikäli kilpailun voittajaa ei voida ratkaista johtuen samasta pistemäärästä, katsotaan voittajaksi se, jolla kasvatteja on kilpailussa vähemmän. Mikäli tämäkään ei ratkaise paremmuutta, on voittaja se, jonka kilpailuun osallistuvilla kasvateilla on enemmän ROP -sijoituksia. Mikäli tämäkään ei ratkaise paremmuutta, on voittaja se, jonka kilpailuun osallistuvilla kasvateilla on enemmän pisteitä erikoisnäyttelyistä. Kilpailujen voittajien lopullinen pistemäärä on kuitenkin alkuperäinen pistemäärä, ainoastaan sijoitus muuttuu.

Vuoden Kasvattaja palkitaan Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n lahjoittamalla kiertopalkinnolla ja kunniakirjalla. Kiertopalkinnon mukana kiertää valokuva-albumi. Palkinnot kiertävät 10 vuotta tai kunnes sama kasvattaja voittaa palkinnon 3. kerran. 10 vuoden jälkeen palkinnon saa omakseen se kasvattaja, jolla on eniten kiinnityksiä. Mikäli tämä ei ratkaise saajaa, saa palkinnon se omistaja, jonka koirilla on eniten kiinnityksiä. Ellei tämäkään ratkaise palkinnon saajaa, saa palkinnon edellä mainituista se, jolla on ensimmäinen kiinnitys palkintoon.

Pisteet:

Vuoden shelttipisteiden mukaan.

Lisäksi:

ERINOMAINEN ilman PU/PN -sijoitusta kansallisessa näyttelyssä 1 p.  
ERINOMAINEN ilman PU/PN -sijoitusta kansainvälisessä näyttelyssä 2 p.        
ERINOMAINEN ilman PU/PN -sijoitusta erikoisnäyttelyssä 3 p.
MVA 5 p
KANS MVA 10 p 


KASVATTAJARYHMÄ-pisteet: Ryhmällä oltava KP pisteiden saamiseksi

Paras kasvattajaryhmä 3 p
2. kasvattajaryhmä 2 p
3. kasvattajaryhmä 1 p                                                                   

KASVATTAJARYHMÄ-pisteet erikoisnäyttelyssä:

Paras kasvattajaryhmä 6 p
2. kasvattajaryhmä 5 p
3. kasvattajaryhmä 4 p
4. kasvattajaryhmä 3 p      

                                                                                          

BIS1-kasvattaja: 8 p                                                                                
BIS2-kasvattaja: 7 p                                                                          
BIS3-kasvattaja: 6 p                                                      
BIS4-kasvattaja: 5 p                                                   

>> Palaa alkuun

Vuoden veteraanisheltti

Vuoden veteraanikilpailussa sijoitetaan ne 5 parasta kumpaakin sukupuolta olevaa shetlanninlammaskoiraa, jotka kalenterivuoden aikana ovat saavuttaneet eniten pisteitä näyttelyistä alla olevan pistetaulukon mukaan korkeintaan viidestä (5) näyttelystä, joissa koiran on arvostellut aina eri tuomari. Eniten pisteitä saanut on Vuoden VET -sheltti ja vastakkaisen sukupuolen suurimman pistemäärän saanut on VSP-VET (vastakkaisen sukupuolen paras). Mikäli voittajien pisteet menevät tasan, on voittaja se koira, jolla on enemmän pisteitä, kun HUONOIN tulos viidestä otetaan pois (sitten toiseksi huonoin jne). Ellei tämäkään ratkaise sijoitusta, lasketaan yhdistyksen erikoisnäyttelyistä enemmän pisteitä kerännyt koira voittajaksi. Ellei tämäkään ratkaise sijoitusta, on voittaja se, joka on osallistunut vähemmän näyttelyihin vuoden aikana.

Pisteet lasketaan VET -luokkaan osallistuneille, PU/PN -luokissa sijoittuneille koirille Vuoden Sheltti-pisteiden mukaan. Jos veteraani ei ole sijoittunut PU/PN -luokissa saa hän kuitenkin pisteitä ROP- tai VSP-veteraanista alla olevan taulukon mukaan. Jos VSP-VET on sijoittunut PU/PN –luokissa korkeammalle kuin ROP-VET, saa ROP-VET kuitenkin yhden (1) pisteen enemmän.

Vuoden Veteraani ja VSP-Veteraani palkitaan Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n lahjoittamalla kiertopalkinnolla ja kunniakirjalla. Kiertopalkinnon mukana kiertää valokuva-albumi. Palkinnot kiertävät 10 vuotta tai kunnes sama koira voittaa palkinnon 3. kerran. 10 vuoden jälkeen palkinnon saa omakseen se koira jolla on eniten kiinnityksiä. Mikäli tämä ei ratkaise saajaa, saa palkinnon se omistaja, jonka koirilla on eniten kiinnityksiä. Ellei tämäkään ratkaise saajaa, saa palkinnon edellä mainituista se, jolla on ensimmäinen kiinnitys palkintoon. Kaikki tulokset julkaistaan lehdessä.

                                                             Pistetaulukko:

  

                                             kansallinen                  kansainvälinen                     erikois-

                                               näyttely                         näyttely                           näyttely

ROP-VET                                      2                                    4                                     6

VSP-VET                                      1                                    2                                     3

 

 

BIS sijoitusten pisteet lisätään ROP/ROP-VET –pisteisiin

 

BIS-VET 1      6 p

BIS-VET 2      5 p

BIS-VET 3      4 p

BIS-VET 4      3 p

>> Palaa alkuun

 

Vuoden agilitysheltti

Shetlanninlammaskoirat ry:n VUODEN AGILITYKOIRAKISAAN voivat osallistua kaikki kuluneen kilpailuvuoden aikana Suomessa virallisissa agilitykilpailuissa kilpailleet Suomessa rekisteröidyt shetlanninlammaskoirat. Kilpailuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi. Koiran omistajan tulee olla vakituisesti Suomessa asuva ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen.

Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan ja eniten pisteitä kerännyt koira on voittaja. Huomioon otetaan koiran 10 parasta tulosta. Minit, midit ja maxit kisaavat yhdessä parhaan agilitysheltin tittelistä. Tuloksien tulee olla 3-luokasta. Jos koirien pisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailuista saadut sijoitukset eli eniten 1. sijoja (2. sijoja, 3. sijoja jne.) voittanut koira voittaa kilpailun.

Koiran omistaja laskee itse pisteensä ja lähettää tulokset (mukaan voi liittää kopion kilpailukirjasta tai tuloksista Koiranetistä) tulosten vastaanottajalle. Ne koiran tulokset, jotka haluat huomioitavan pistelaskussa, on ilmoitettava selvästi. Tulokset ilmoitetaan kuluvan vuoden joulukuun loppuun mennessä nimetylle tulosten vastaanottajalle.

Lähetä tuloksesi viimeistään 31.12.2017: Vuoden Agilitysheltti 2017 ilmoittautumislomakkeella.

Vain ne koirat, joiden tulokset ovat asianmukaisesti laskettu ja lähetetty viimeistään 31.12.2017 tulosten vastaanottajalle, osallistuvat kilpailuun!

PISTETAULUKKO:

Peruspisteet   

3.luokka 0-tulos = 10 pistettä (peruspisteiden maksimi on 10 x 10p = 100 pistettä

Lisäpisteet:

Lisäpisteet 3.luokan sijoituksista (max 10 kisaa nollatuloksella). Huomioon otetaan vain Suomessa järjestettyjen kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen tulokset. Pisteitä ei saa SM-kilpailuista, piirimestaruuskisoista eikä maajoukkueen karsintakilpailuista (niistä saa erikseen lisäpisteitä).

Sijoitus  alle 30 starttia  30-50 starttia  51-75 starttia  76-100 starttia  yli 100 starttia

  1.        5 p                   7 p                  9 p                  11 p                  12 p

  2.        3 p                   5 p                  7 p                  9 p                    10 p                  

  3.        1 p                   3 p                  5 p                  7 p                    8 p 

  4.                                1 p                  3 p                  5 p                    6 p

  5.                                                       1 p                  3 p                   4 p 

 

SM-KISAT ja maajoukkuekarsinnat (molemmista voi saada pisteitä):

SM-kilpailut 1.sija/maajoukkuekarsintakisat 1.sija 25 p.

SM-kilpailut 2.sija/maajoukkuekarsintakisat 2.sija 20 p.

SM-kilpailut 3.sija/maajoukkuekarsintakisat 3.sija 15 p.

SM-kilpailut 4.sija/maajoukkuekarsintakisat 4.sija 10 p.

SM-kilpailut 5.sija/maajoukkuekarsintakisat 5.sija 5 p.

SM-killpailut 6.-10.sija/maajoukkuekarsintakisat 6.-10.sija 3p.

Osallistuminen SM-kisoihin/maajoukkuekarsintoihin 2 p.

 

Piirimestaruuskisat                                 Shelttimestaruuskisat

Piirimestaruus 1.sija 15 p.                           Shelttimestaruus 1.sija 10 p.

Piirimestaruuden2.sija 10 p.                        Shelttimestaruuskilpailun 2.sija 5 p.

Piirimestaruuden 3.sija 5 p.                         Shelttimestaruuskilpailun 3.sija 3 p.

                                                                  Shelttimestaruuskilpailun 4.sija 2 p.

                                                                  Shelttimestaruuskilpailun 5.sija 1 p.

 

Maailmanmestaruuskisat                        Pohjoismaidenmestaruuskisat

Maailmanmestaruuskisat 1.sija 40 p.           Pohjoismaidenmestaruuskisat 1.sija 35 p.

Maailmanmestaruuskisat 2.sija 30 p.           Pohjoismaidenmestaruuskisat 2.sija 25 p.

Maailmanmestaruuskisat 3.sija 20 p.           Pohjoismaidenmestaruuskisat 3.sija 20 p.

Maailmanmestaruuskisat 4.sija 15 p.           Pohjoismaidenmestaruuskisat 4.sija 10 p.

Maailmanmestaruuskisat 5.sija 10 p.           Pohjoismaidenmestaruuskisat 5.sija 5 p.

 

>> Palaa alkuun

Vuoden agilityshelttitulokas

Shetlanninlammaskoirat ry:n VUODEN AGILITYTULOKASKISAAN voivat osallistua kaikki kuluneen kilpailuvuoden aikana Suomessa virallisissa agilitykilpailuissa luokissa 1-2 osallistumisvuotenaan edes kerran kilpailleet Suomessa rekisteröidyt shetlanninlammaskoirat (tulokset voivat kaikki olla 3.luokasta). Kilpailuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi. Koiran omistajan tulee olla vakituisesti Suomessa asuva ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen. Koira voi osallistua tulokaskisaan vain kerran kilpailu-uransa aikana.

Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan ja eniten pisteitä kerännyt koira on voittaja.

Minit, midit ja maxit kisaavat yhdessä parhaan agilitytulokkaan tittelistä.

Pistelaskussa otetaan huomioon koiran 10 parasta nollatulosta luokista 1.-2. ja/tai 3.

 

PERUSPISTEET:

0-tulos 1.-luokasta = 3 p.

0-tulos 2.-luokasta = 5 p.

o-tulos 3.-luokasta = 10 p.

 

LISÄPISTEET:

Lisäpisteet sijoituksista, (vain nollatuloksilla saavutetut sijoitukset huomioidaan):

1.luokka 1.sija = 5 p., 2.sija = 3 p., 3.sija = 1 p.

2.luokka 1.sija = 10 p., 2.sija = 5 p., 3.sija = 3 p.

Shelttimestaruuskisoista 1.-2.luokkalaiset saavat lisäpisteet 3.luokkien tapaan.

Lisäpisteet 3-luokasta vuoden agilityshelttisääntöjen mukaan.

 

Jos koirien pisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailuista saadut sijoitukset eli eniten 1. sijoja (2. sijoja, 3. sijoja jne.) voittanut koira voittaa kilpailun.

Koiran omistaja laskee itse pisteensä ja lähettää tulokset (mukaan voi liittää kopion kilpailukirjasta tai tuloksista Koiranetisstä) tulosten vastaanottajalle. Ne koiran tttulokset, jotka haluat huomioitavan pistelaskussa, on ilmoitettava selvästi. Lisäksi on liitettävä mukaan koiran tiedot ja omat yhteystiedot. Tulokset ilmoitetaan kuluvan vuoden joulukuun loppuun mennessä (31.12.2016) tulosten vastaanottajalle. 

Lähetä tuloksesi viimeistään 31.12.2016: Vuoden agilityshelttitulokas 2016 ilmoittaumislomakkeella

Vain ne koirat, joiden tulokset ovat asianmukaisesti lähetetty tulosten vastaanottajalle viimeistään 31.12.2016, osallistuvat kilpailuun. Osallistuminen Vuoden Tulokaskisaan ei estä osallistumista myös Vuoden Agilitykoirakisaan. Parhaat palkitaan kunniakirjoin  yhdistyksemme kevätvuosikokouksessa ja tulokset julkaistaan Sheltit-lehden kakkosnumerossa.

Uusitut säännöt hyväksytty 13.8.2015.

>> Palaa alkuun

Vuoden tottelevaisuussheltti

VUODEN TOTTELEVAISUUSSHELTTI –kilpailuun saavat ottaa osaa kaikki kalenterivuoden aikana Suomen Kennelliiton hyväksymissä tottelevaisuuskokeissa kilpailleet shetlanninlammaskoirat, joiden omistaja on Suomen kansalainen ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen.

Pisteet lasketaan seuraavasti:
Alokasluokan ja avoimen luokan pisteet sellaisenaan.
Voittajaluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1.15.
Erikoisvoittajaluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1.25.
Koulutustunnuksesta saa 5 lisäpistettä.
Valioitumisesta saa 15 lisäpistettä.
Piirimestari saa 15 lisäpistettä, toinen 10 lisäpistettä ja kolmas 5 lisäpistettä.
SM-kilpailut: 1. sija 25 p.
2. sija 20 p.
3. sija 15 p.
4. sija 10 p.
5. sija 5 p.
6.-10. sija 3 p.
Mikäli Shetlanninlammaskoirat ry järjestää kuluvana vuonna rotumestaruuden, saavat luokkien mestarit 10 lisäpistettä. Lisäksi luokkien sijoittuneet saavat pisteitä seuraavasti: 2. sija 5p., ja 3. sija 3 p.

Tuloksista otetaan huomioon neljä (4) parasta, eniten pisteitä saanut koira on voittaja. Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän, voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira. Jos pisteet menevät tasan, voittaa koira, jolla on korkeampi pistemäärä yksittäisestä kokeesta.
Omistajat toimittavat itse koiriensa tulokset (kuten ne on kisakirjaan merkattu) ja kopiot kilpailukirjoista kuluvan vuoden joulukuun loppuun mennessä Vuoden tottelevaisuussheltti -lomakkeen kautta. Lisätietoja tarvittaessa antaa Hanna Ala-Nissilä (hanna.ala-nissila(at)hotmail.com). Voittaja saa yhdistyksen kiertopalkinnon, (pokaali ei kierrä, vaan jää voittajalle, ainoastaan valokuva-albumi kiertää). Kunniakirja 10:lle parhaalle pistemäärälle.

>> Palaa alkuun

 

Vuoden rally-tokosheltti

VUODEN RALLY­TOKOSHELTTI –kilpailuun saavat ottaa osaa kaikki kalenterivuoden aikana Suomen Kennelliiton hyväksymissä rally­tokokokeissa kilpailleet shetlanninlammaskoirat, joiden omistaja on Suomessa asuva ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen.

Pisteet lasketaan seuraavasti:

Alokasluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,0.
Avoimesta luokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,05.
Voittajaluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,10.
Mestariluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,15.

Koulutustunnuksesta saa 5 lisäpistettä.
Valioitumisesta saa 10 lisäpistettä.

Piirimestari saa 15 lisäpistettä, piirinmestarikisojen toinen 10 lisäpistettä ja kolmas 5 lisäpistettä.

Suomenmestari saa 25 lisäpistettä, SM­-kilpailut 2.sija, 20 p, SM-­kilpailut 3.sija, 15 p, SM-­kilpailut 4.sija 10 p, SM­-kilpailut 5.sija 5 p, SM­-kilpailut 6.­-10.sija 3p.

Mikäli shetlanninlammaskoirat ry järjestää kuluvana vuonna rotumestaruuden, Shelttimestaruus 1.sija 10 lisäpistettä, Shelttimestaruuskilpailun 2.sija 5 p, 3.sija 3 p, 4.sija 2 p. ja 5.sija 1 p.

Tulosta laskettaessa huomioidaan kilpailukauden aikana kutakin koiraa kohden enintään viisi (5) parasta hyväksyttyä tulosta. Pisteiden mennessä tasan, korkeamman luokan koira voittaa. Jos molemmat kisaavat samassa luokassa, sijoituksen ratkaisee saatujen 95­-100 pisteen tulosten lukumäärä. Näidenkin mennessä tasan ratkaisee saatujen 90­-94 pisteen tulosten lukumäärä, jne. Omistajat toimittavat itse koiriensa tulokset (kuten ne on kisakirjaan merkattu) ja kopiot kilpailukirjoista kuluvan vuoden joulukuun loppuun mennessä Vuoden rally-tokosheltti lomakkeen kautta. Lisätietoja tarvittaessa antaa Iekku Pylkkä (iekku.pylkka [at] gmail.com. Voittaja saa yhdistyksen kiertopalkinnon (Pokaali ei kierrä, vaan jää voittajalle, ainoastaan valokuva-­albumi kiertää).

>> Palaa alkuun

 

Vuoden 2017 shelttikilpailut -ohjeita

Vuoden 2017 kilpailujen tulokset toimitetaan alla luetelluille henkilöille viimeistään 31.12.2017 mennessä seuraavasti:

  • Näyttelyistä ryhmäsijoitukset
  • Agilityssä tulokset
  • Tottelevaisuudessa ja rally-tokossa tulokset niinkuin ne on kokeessa saatu, lajivastaavat laskevat kertoimet.
  • Jos olet oikeutettu ykkösruusukkeeseen ja haluat ruusukkeen, maksa yhdistyksen tilille 25 euroa ja täytä ykkössruusukelomake yhdistyksen kotisivuilta. Lähetä valokuva: sheltitlehti@gmail.com. Ykkösruusuke annetaan vain kerran samalle koiralle / kilpailu
  • Yhdistyksen tilinumero IBAN: FI66 1026 3000 4044 44, BIC: NDEAFIHH
  • Jäsennumerosi löydät lehden osoitekentästä.

Tulosten vastaanottajien yhteystiedot ja osoitteet

Vuoden Sheltti, Vuoden Jalostussheltti ja Vuoden kasvattaja
Anita Nuuttila, anita.nuuttila[at]gmail.com
Rimakatu 2
55800 IMATRA

Vuoden Tottelevaisuussheltti lomakkeella.

Vuoden Agilitysheltti lomakkeella.

Vuoden Agilitytulokas lomakkeella.

Vuoden Rally-tokosheltti  lomakkeella.

Vuoden Veteraanisheltti
Laura Mättö, laurahannele[at]gmail.com
Äijäläntie 25 C 15
40420 JYSKÄ
 

>> Palaa alkuun

PAIMENNUKSEN PALKITSEMINEN

Paimennuksessa huomioidaan shetlanninlammaskoirat, joiden omistaja on Suomessa asuva ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen. Paimennuksessa huomioidaan kaikki paimennuksen esikokeen läpäisseet koirakot. Kun on saavuttanut PAIM-E -koulutustunnuksen, se julkaistaan lehdessä samaan tapaan kuin sertin saaneet. Vuosikokouksessa jaetaan diplomi. Paimennusvalion arvon saaneet huomioidaan samoin kuin muutkin valionarvot. Tulosten tulee näkyä Koiranetissä. Kuvien toimitus lehteen samojen ohjeiden mukaan kuin serti-/valiokuvat. Ohjeet löytyvät Sheltit-lehdestä ja kotisivuilta. Aiempina vuosina koulutustunnuksen PAIM-E saavuttaneille koirille jaetaan diplomi tämän vuotisten mukana ja myös näistä koirista pyydetään toimittamaan kuvat lehteen.

Koirien omistajien tulee ilmoittaa yhteystietonsa Tiina Ståhlbergille, tiinasta@gmail.com joulukuun 2017 loppuun mennessä.

 

>> Palaa alkuun