Luonne

Shetlanninlammaskoira on valpas, ystävällinen, älykäs, sitkeä ja aktiivinen. Omistajaansa kiintynyt ja kuuliainen, vieraita kohtaan pidättyväinen, ei koskaan hermostunut.

Koiran luonnetta voidaan määritellä muun muassa luonnetestillä ja MH-kuvauksella. Kennelliiton luonnetyöryhmä ja Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta ovat yhteistyössä laatineet rodulle sekä MH-kuvauksen että luonnetestin ihanneprofiilit.

Luonnetestin ihanneprofiili

Osasuoritus

Arvostelu

Toimintakyky

+1 Kohtuullinen

Terävyys

+1 Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

+3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

Puolustushalu

+1 Pieni

+3 Kohtuullinen, hillitty

Taisteluhalu

+2 Kohtuullinen
+3 suuri

Hermorakenne

+2 Tasapainoinen

+1 Hieman rauhaton

Temperamentti

+3 Vilkas

+1 Erittäin vilkas

Kovuus

+1 Hieman pehmeä

Luoksepäästävyys

+ 2a Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen

Laukauspelottomuus

+++ Laukausvarma

++ Laukauskokematon

+ Paukkuärtyisä