Shelttien silmäsairauksista

Kaikissa eläimissä on sairautta-aiheuttavia geenejä. Monien rotujen perintötekijöihin on päässyt pesiytymään erilaisia silmäsairauksia aiheuttavia geenejä. Osa näistä sairauksista voidaan todeta jo pennuilla (colliella ja shelteillä CEA), mutta valitettavasti osa puhkeaa esiin vasta aikuisiällä, joskus jopa 7 - 9 vuotiaana. Koiraa on voitu käyttää runsaasti siitoksessa ja sitten se sairastuu perinnölliseen silmäsairauteen kuten PRA. Sen kaikki jälkeläiset ovat ainakin kantajia ja osa sairaita, jos toiselta puolen on tullut sama sairasgeeni.

Silmätarkastuksessa pyritään toteamaan kaikki epänormaalit rakenteet silmistä. Silmätarkastaja tutkii koiran luomet, sarveiskalvon, värikalvon l. iriksen, linssin , lasiaisen ja lopulta verkkokalvon. Eri roduilta etsitään eri sairauksia, mutta aina tutkitaan koko silmä, ja kirjataan ylös muutokset (myös harmittomat). Näin myöhemmissä tarkastuksissa voidaan seurata muutosten kehitystä. Normaalisti silmätarkastus suoritetaan epäsuoralla valolähteellä ja linssillä.

Silmätarkastuksen tarkoitus on poistaa sairaat yksilöt jalostuksesta ja estää sairauksien leviäminen. Koska PRA ja HC kehittyvät useimmin vasta aikuisille koirille, jalostuskoirat on tutkittava 1 - 2 vuoden välein rodun sairaustilanteesta riippuen. Näin pyritään minimoimaan sairaiden yksilöiden siitokseenkäyttö. Suomessa colliet ja sheltit tutkitaan jo pentuina, ja yli 6 kk:n iässä tehty uusi tarkistus on lopullinen lausunto CEA:sta. PRA:sta tai HC:stä ei anneta lopullisia lausuntoja.

SHELTTIEN SILMÄSAIRAUKSISTA
CEA 

Yleisin perinnöllinen sairaus shelteillä on verkkokalvon kehityshäiriö nimeltä Collie Eye Anomaly eli CEA. CEA:sta voi olla useaa eri astetta, joista lievimmät tapaukset (CRD tai CH) eivät etene eivätkä mitenkään häiritse koiran jokapäiväistä elämää. Vaikeammat asteet coloboma (reikä verkkokalvossa) ja retinan ablaatio (silmän verkkokalvon irtaantuminen) voivat jo jossain määrin vaikeuttaa koiran elämää. 

Kaikkien jalostukseen käytettävien uroksien ja narttujen tulee olla virallisesti silmätarkastettuja ja myös tunnistusmerkittyjä (virallisen silmätarkastuksen edellytys on tunnistusmerkintä, joko tatuointi tai mikrosiru). Virallisen silmätarkastuksen tekee siihen oikeudet saanut eläinlääkäri. 

CEA:n varalta sheltti tulisi tarkastaa ensimmäisen kerran jo ennen 10. elinviikkoa ja toisen kerran yli 6 kk ikäisenä. Useat kasvattajat tarkastuttavat pentunsa ennen luovutusikää, jolloin pennulla on silmätarkastuslausunto rekisteripapereidensa mukana uuteen kotiin tullessaan.
Osa CEA-tapauksista peittyy silmän pigmentoitumisen vuoksi aikuisikään mennessä. Lisäksi joskus käy niin, että coloboma havaitaan vasta aikuiselta koiralta. Joka tapauksessa varma tieto koiran silmien tilasta saadaan vain sekä pentuna että aikuisena tehtyjen tarkastusten perusteella.

PRA

Toinen shelteillä todettu perinnöllinen silmäsairaus on PRA, progressiivinen retinaaliatrofia eli verkkokalvon etenevä surkastuminen. Tauti periytyy resessiivisesti joten virhegeeni on saatava molemmilta vanhemmilta. PRA on vakava, etenevä sairaus – se johtaa koiran sokeutumiseen. Sairaus vaikuttaa siis koiran jokapäiväiseen elämään, joten se tulee ottaa vakavasti jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa, jotta geenin tuplaamisen saisi vältettyä.
Asia tulee ottaa vakavasti mukaan pennutussuunnitelmiin:
  • Löytyykö emän suvusta tunnettua PRA-kantajaa?
  • Löytyykö suunnitellun uroksen suvusta tunnettua PRA-kantajaa? Onko miten lähellä, uskallatko tuplata taudin kantajat vai et jne? 
Tarkastuta narttusi silmät ennen astutusta varmuuden vuoksi. Ja sama uroksen omistajan kannalta, onko uroksesi sukutaulussa tunnettu PRA-kantaja? Onko morsiantarjokkaan sukutaulussa tunnettua PRA-kantajaa? Onko uroksesi silmätarkastustulos alle vuoden vanha? "Tunnettu PRA-kantaja" tarkoittaa koiraa jolla on PRA-sairas jälkeläinen elikä tämä koira on varmasti PRA-geenin kantaja.

PRA todetaan koiralla yleensä vasta vanhemmalla iällä, mutta viime aikoina löytyneet PRA-tapaukset sekä Ruotsissa että Suomessa ovat olleet kuitenkin nuoria koiria, jopa alle kaksi vuotiaita. Tästä syystä olisi tärkeää että koirien silmät tutkittaisiin säännöllisesti PRA:n varalta, etenkin jalostuskoirien silmät mieluiten vuosittain.

Joukkosilmätarkastukset

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta on kehottanut alueyhdistyksiä järjestämään joukkosilmätarkastuksia omilla alueillaan. Joukkosilmätarkastuksissa tarkastuksen hinta on edullisempi verrattuna yksittäiseen silmätarkastuksessa käyntiin. 

Norjan PRA-sivut Norjan PRA-sivut
PRA-projekti

Toistaiseksi ainoa keino PRA:n toteamiseksi ovat säännölliset silmätarkastukset koiran vanhemmalla iällä. Norjan Shelttiyhdistys aloitti lokakuussa 2002 PRA-projektin, jonka tarkoituksena on löytää shelttien PRA:n DNA-geeni. Kun tämä geeni on löydetty, niin veritestin avulla voidaan todeta onko koira PRA-kantaja ja jos näin on, voidaan välttää sen jalostuskäyttö tulevaisuudessa. 
Yksi geeni on nyt shelttien PRA'sta paikannettu mutta sairauden aiheuttaa useampi geeni. Tutkimustyös jatkuu.


päivitetty 1.1.2016/NO