Shetlanninlammaskoirien PEVISA-ohjelma 

 

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla

  • lonkkakuvauslausunto ja 
  • voimassa oleva silmätarkastuslausunto. 

Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Kaikkien PEVISA-ohjelmaan kuuluvien terveyslausuntojen on oltava voimassa koiran astutushetkellä, jotta pennut voidaan rekisteröidä normaalisti.

Kennelliitto pyytää huomioimaan, että röntgenkuvaukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen odotettavissa olevaa juoksua. Lausuntojen saaminen voi kestää pitkään.

Röntgenkuvat lausutaan Kennelliitossa ja niiden lausunto on voimassa vasta, kun tulos on maksettu ja kirjautunut KoiraNettiin. Röntgenlausunnot ovat voimassa koiran koko eliniän. 

Silmälausunnot antaa niiden lausumisoikeudet omaava eläinlääkäri ja ne tulevat voimaan lausumishetkellä. Silmälausunto on voimassa rodun PEVISA-ohjelmassa määritellyn ajan. Vanhentunut lausunto on uusittava ennen seuraavaa astutusta.

 

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset PEVISA-ohjelmassa

Ulkomaisille uroksille on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa poiketa PEVISA-ohjelmasta lonkkatuloksen osalta. Poikkeuslupa koskee

  • ulkomailla tapahtuvista astutuksista ja 
  • tuontispermalla tapahtuvista siemennyksistä syntyvien pentueiden rekisteröintiä.

Poikkeuslupa ei koske Suomessa vierailevalla ulkomaisella uroksella tapahtuvia astutuksia.

Suomessa vieraileva uros voidaan tarvittaessa joko

  • tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti tai 
  • rotujärjestöltä voi hakea tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle. 

Rotujärjestön puollon jälkeen asia siirtyy Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan (JTT:n) päätettäväksi.

Poikkeuslupa tulee olla myönnettynä koiran astutushetkellä, jotta pennut voidaan rekisteröidä normaalisti. (Katso myös Suomen Kennelliitto ry:n Koirarekisteriohje 2017 kohta 9: Ulkomaisen uroksen jalostuskäyttö)

Huom! Astutushetkellä ulkomaisella uroksella tulee olla voimassa oleva silmälausunto (ei vanhempi kuin 24kk).